Продавница

Српски војник у Великом рату 1914-1918
Када се говори о српској војсци, треба имати у виду да њени почеци сежу у време Првог српског устанка, када је настала у народу и [...]
Жена која пева
У свом роману Жена која пева Жак Ришар показује различите слојеве свог уметничког талента. Даје на песнички начин слику опорог живота једне жене рођене у [...]
Масовна убиства – III група злочина у Банату
У 17. књизи едиције „Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини” објављујемо елаборат из III групе масовних злочина у Банату, под насловом „Масовна убиства” У [...]
Логори – II група масовних злочина у Банату
Елаборат „Логори”, који се односи на II групу масовних злочина у Банату, израдила је Анкетна комисија за Банат Покрајинске Комисије за утврђивање злочина окупатора и [...]
Странице отргнуте из календара
Својом збирком прича Стрнице отргнуте из календара, Елигијуш Димовски води нас кроз године путовања, бележећи датуме и места. Својим невеликим обимом ове приче-цртице делују попут [...]
Меки трн
Реколо би се да Фрања Аркадијуш збирку песама Меки трн посвећује самим песмама и њиховом настанку. Говори о немоћи песника да савлада речи, да их [...]
Кањон
Кањон се у овој лирској прозодији јавља као видни зјап над којим светлуцају рајски цветови и хрле легије рушилачке. Пред нама су у пуном наслуту [...]
Младен – Балкан 1943–1947 ПРЕЖИВЕТИ
Вукасов Младен, датиран доживљајем ратним, у оквирима свих предела где га је аутор довео, истинито и смело дозива доброту. Поменимо да се и у овом [...]
Младен – Балкан 1941–1942 ЖИВЕТИ
И аутор и јунак су лекари високих моралних назора. Књига је писана популарним стилом, прича тече кроз најважније догађаје јунака трудећи се да увек сачува [...]
Трново село на Лисини
Кроз разне приказе; било описима (само)доживљаја или кроз приче сусрета људи и природе, било описима природних појава, послова људи у месту и око места, било [...]
Апотеоза Њ. В. краљу Петру I Карађорђевићу
После Вожда Карађорђа најопеванији српски краљ је његов унук Краљ Петар I Ослободилац. Само о њима су певали не само домаћи него и страни песници, [...]
Писац у огледалу Марсела Пруста
Све је кренуло од тренутка једне давне године када је у излогу књижаре провинцијалног града М. Ж. Павлов угледао лепезасто постављену ниску од књига под [...]
Поетска микрофонија
Руковет стихова песника и професора верске наставе Стевана Милошевића Поетска микрофонија је зрело остварење без трага почетништва. У његовим стиховима је одиста „речима тесно а [...]
Зрно шећера у сланику
Након два запажена романа А није ми до смијеха (2017) и Девет грама душе (2019), у трећем роману Татјане Врећо, Зрно шећера у сланику, наставља [...]
Спавач у долу
Иако је склоп приче овде испричане дело моје стваралачке конструкције, сви догађаји о којима сам писала део су прошлости мог завичајног предела, мојих породичних успомена [...]
Авантуре доктора Про Па Лина
Авантуре доктора Про Па Лина Миленка Радановића сатирична је приповетка у четири поглавља. Иако роман-приповетка, због самог садржаја и идеје, Авантуре доктора Про Па Лина [...]