МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГЕОТЕРМАЛНИХ ВОДА ВОЈВОДИНЕ

Шифра производа: 27249
МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГЕОТЕРМАЛНИХ ВОДА ВОЈВОДИНЕ
Број страна / Повез / Писмо:
208 / Тврд / Латиница
Димензије: 16.5 × 24 cm
ИСБН: 978-86-515-0341-5
Година издавања: 2009.
Издавачи / Суиздавачи: Издавачка кућа Прометеј, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Цена: 1,500.00 RSDЦена са попустом: 1,200.00 RSD

МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГЕОТЕРМАЛНИХ ВОДА ВОЈВОДИНЕ

 

 

ПРЕДГОВОР

 

Монографија Могућности коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у Војводини, која је резултат студијског истраживања коју је иницирао Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, велики је допринос науци и проширењу сазнања из области енергетике у нашој покрајини и шире. Овом монографијом наша литература из области енергетике, добија изванредно важно и вредно дело, које обрађује у овом тренутку најактуелнију тему из области енергетике значајну за будући развој АП Војводине.

Имајући у виду садржај и начин обраде проблематике везане за потенцијал геотермалних вода у Војводини, неоспорно је да ће ова монографија за којом је иначе давно постојала потреба допринети бржем коришћењу геотермалних потенцијала у нашој Покрајини.

Студија садржи велики број табела и слика са листом истих, на почетку књиге, у којима су приказани сви до сада прикупљени подаци и сазнања из ове области. У уводу су наведени историјски подаци о геотермалним и минералним водама у Панонској низији, те целовита сазнања о геотермалном потенцијалу бушотина добијена почев од 1949. год у процесу истраживања нафте и гаса на територији Војводине, па до данас.

У резимеу ове монографије описана су сва битна поглавља односно целине које она садржи и које су саставни део испитивања и прикупљених сазнања.

Поред наведеног, монографија садржи 8 поглавља, почевши са Енергетским потенцијалом геотермалних бушотина и закључно са коришћеном литературом.

У поглављу Енергетски потенцијал геотермалних бушотина, изнет је преглед постојећих бушотина геотермалне воде. У следећем делу је представљена Класификација бушотина у зависности од температуре и издашности геотермалне воде. Посебно је представљена иКласификација бушотина према геотермалном потенцијалу, а као последњи део овог поглавља дат је и Коментар података о карактеристикама бушотина.

Следеће поглавље је представљено у виду Анализе потенцијалног конзума, где је представљен Постојећи конзум геотермалне воде. У другом делу овог поглавља анализиран јеПотенцијални конзум и начин коришћења енергије геотермалне воде. Селекција потенцијалног конзума за прикључење је трећи део овог поглавља и у њему је наведена структура корисника геотермалне енергије. На крају овог поглавља су размотрене и Могућности и оправданост прикључења.

Читајући поглавље, Анализа цена ,упознајемо се са егзактним подацима о Цени геотермалне енергије, прецизније Цени геотермалне воде и Цени бушотина геотермалне воде. У другом делу овог поглавља говори се о Цени топлотне и електричне енергије из конвенционалних извора а у трећем делу је приказана Прогноза цена енергије.

Четврто поглавље је приказано кроз Савремене енергетске технологије за коришћење геотермалне енергије и садржи пет делова.

У првом делу су обрађена и представљена Изворишта ГТВ-бушотине са прегледом ресурса, теоријским термодинамичким потенцијалима бушотина ГТВ, техничким могућностима експлоатације потенцијала ГТВ, смерницама за техноекономске оцене експлоатације ГТВ и закљчцима и предлозима.

У другом делу се говори о Спрегнутој производњи топлотне и електричне енергије (СПЕТЕ), кроз преглед Структурне реализације термодинамичких могућности.практичне реализације постројења. У овом делу су  дате могућности Практичне реализације постројења СПЕТЕ, и Посројење СПЕТЕ у експлоатацији потенцијала ГТВ и заштита животне средине. Представљене су и Смернице за техноекономску анализу постројења СПЕТЕ у експлоатацији ГТВ.

На крају овог поглавља дата је Препоручена схема интегрисања постројења СПЕТЕ у експлоатацији потенцијала ГТВ.

У трећем делу овог поглавља описана је Припрема енергије за хлађење објеката кроз Структурне реализације термодинамичких могућности, Практичне реализације левокретних кружних процеса, Хлађење објеката и заштита животне средине, Смернице за тцхноекономску анализу и Препоручена схема интегрисања расхладе машине у контексту експлоатације потенцијала ГТВ.

У четвртом делу се говори о Припреми енергије за загревање објеката, где су представљене Теоријске могућности коришћења потенцијала ГТВ за загревање објеката, Практична реализација апарата постројења у припреми енергије за загревање објеката коришћењем ГТВ, Припрема енергије за загревање објеката и заштита животне средине, Смернице за техноекономску анализу постројења  у припреми енергије за загревање објеката и Препоруке у вези припреме енергије за загревање објекта.

На крају четвртог дела се говори о Припреми санитарне воде и воде за базене.

Пето поглавље описује Техно-економска анализу реално применљивих постројења

У овом поглављу је дата Шема потрошача индусиријске топле воде, дате су Шеме сложених постројења и Економска оцена предложених техничких решења.

У шестом поглављу се говори о Еколошким утицајима коришћења геотермалне енергије.

Веома је значајна описана Експлоатација потенцијала ГТВ и заштита животне средине као и преглед Досадашња пракса и оћекивани услови за коришчење геотермалне енергије у будућности.

На крају ове монографије у Закључку се јасно износи све што је значајно за будуће коришћење геотермалних вода на територији Војводине.

На крају књиге дат је и преглед литературе из кога се може сагледати колико је ова тема коришћења геотермалних вода значајна и колико се о њој писало у протеклом времену.

Ова монографија, уверена сам, у потпуности је оправдала намеру Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине да се на стручан и студиозан начин испитају могућности коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у Војводини, и донесу закључци у складу са прописима и трендовима који се примењују како у земљама нашег окружења тако и у Европи, а у садашњости и будућности у складу са економском оправданошћу улагања везаних за ову проблематику како Републике, Покрајине и локалних управа на територији АП Војводине.

Ова монографија са порукама које нам даје и могућностима које постоје за коришћења потенцијала геотермалних вода у Покрајини треба да подстакне развој оних капацитета у АП Војводини за које постоји економска оправданост улагања за даљи развој. Истовремено изнети научни ставови решавају велики број недоумица везаних за коришћење геотермалних вода и доприносе да стручни и одговорни људи за ову област могу да донесу правилне закључке и сугеришу да се доносе правилне одлуке у вези коришћења геотермалне енергије.

На крају, ова студија ће бити путоказ за доношење правилних праваца улагања у коришћење потенцијала геотермалних вода у АП Војводини.

 

Доц Др сци мед Бранислава Белић

Бранка Гвозденац


Гордан Драгутиновић


Драгана Штрбац


Ђорђе Башић


Јован Петровић


Мића Марић

Будите први који ће написати рецензију “МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГЕОТЕРМАЛНИХ ВОДА ВОЈВОДИНЕ”

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Још нема коментара.