Zločini na kulturno-istorijskim spominicima i predmetima u Sremu

Šifra proizvoda: 30118
Zločini na kulturno-istorijskim spominicima i predmetima u Sremu
Broj strana / Povez / Pismo:
407 / Tvrd / Ćirilica
Dimenzije: 29 cm
ISBN: 978-86-515-1380-3
Godina izdavanja: 2019.
Izdavač / Suizdavač: Izdavačka kuća Prometej

Cena: 1.800,00 din.Cena sa popustom: 1.440,00 din.

O borbi naroda Srema dosta se govorilo i pisalo. Manje se govorilo o nastojanjima Srema da se kulturno podigne; isto tako nije se mnogo govorilo ni o njegovim uspesima na kulturno-prosvetnom polju u vreme kada je Evropa stenjala pod antikulturnim Hitlerovim „novim poretkom”. To ipak ne znači da je borba Srema za kulturu bila manje uspešna, nego borba na bojnom polju. Srem je i ovde opravdao ugled do koga je borbom izašao.

Narodi Jugoslavije su svojom borbom doprineli mnogo ne samo svom solobođenju, ne samo da su sprečili međusobno istrebljenje, nego su mnogo doprineli i spasavanju naše kulture i naših kulturnih tekovina. A u toj borbi nije bio poslednji ni narod Srema. Borba partizana sa okupatorom beleži mnogo teških, ali i mnogo slavnih momenata. Ona je beležila i veliki broj dosta krupnih pobeda. Jedna od najranijih, ali vrlo značajnih pobeda partizana u Sremu, to je bila pobeda nad neprijateljskom propagandom.

[…]

Pojavila se ISTINA, mali sremski partizanski list, umnožavan na maloj broju primeraka, na zaplenjenom opštinskom šapirografu, u Irigu, u svega 100 primeraka. ISTINA je donosila vesti sa frontova onako kako su ih objavljivali Moskva i London. Ona je donosila vesti o borbama i akcijama partizana u Sremu i u drugim krajevima. Ona je hrabrila narod u danima potištenosti. […] Pored ovog lokalnog sremskog lista postojalo je u Sremu još dva velika pokrajinska lista, štampana u prvoj štampariji: Slobodna Vojvodina i Naša Borba. Ova dva lista, sremska po mestu izlaženja i po čitaocima, učinila su mnogo za podizanje političke svesti i kulturnog nivoa našeg naroda.

Pored ovih listova, u Sremu je izlazilo još nekoliko većih listova, umnožavanih uglavnom na geštetneru: VOVJOĐANKA U BORBI, ORGAN AFŽ i GLAS OMLADINE, [ORGAJ USAOJ-a za Vojvodinu]. Međutim to nisu ni svi, ni jedini listovi koji su izlazili u Sremu za vreme okupacije. Postojala je čitava poplava većih i manjih, četnih, bataljonskih, i zidnih novina.

Pored listova, štampane su i razne brošure, uglavnom političke, a u Sremu je izašla i mala zbirka pripovedaka Jovana Popovića „ISTINITE LEGENDE” – OPISI PODVIGA HEROJSKIH SINOVA NAŠEG NARODA.

[…]

Srem je postao slavan svojom borbom, svojom istrajnošću, i svojom jednodušnošću. U tami, kojom je okupator zavio celu Evropu i našu zemlju, pored buktinja koje su se razgorevale u pojedinim našim pokrajinama, bio je i Srem jedna svetla tačka. I kada se govori o učešću Srema u borbi za slobodu i uništavanje ustaško-fašističkih varvara, ne treba smetati sa uma veliku ulogu Srema u borbi za istinu, nauku i kulturu, što ide uporedo sa borbom za slobodu i demokratiju.

Izvod iz napisa Živana Milisavca

„Borba Srema za Slobodu i kulturu”

[Objavljen u kalendaru Vojvodine, 1946]

Drago Njegovan

Drago Njegovan (1955, Lukavice), muzejski savetnik, viši naučni saradnik, doktor nauka. Gimnaziju društvenog smera završio je 1973. godine. Na Fakultetu političkih nauka diplomirao je 1978, magistrirao 1984. i doktorirao 2004. godine. Od 1992. radi kao kustos za političku i privrednu istoriju Vojvodine, a od 2000. kao viši kustos. Trenutno je zadužen za Zbirku plakata Muzeja Vojvodine. Istraživački rad uglavnom realizuje u Arhivskoj zbirci Muzeja Vojvodine i sličnim zbirkama drugih ustanova. U okviru istraživačkog i izložbenog rada u Muzeju Vojvodine objavio je više knjiga, kataloga i članaka, a sarađivao je na projektima Enciklopedije Novog Sada, Srpskog biografskog rečnika Matice srpske, Srpske enciklopedije, Odeljenja za društvene nauke Matice srpske i projektima Srpske akademije nauka i umetnosti, uključiv i Ogranak SANU u Novom Sadu. Član je Uredništva Zbornika Matice srpske za društvene nauke. Radovi su mu prvođeni i objavljivani na engleskom, francuskom, mađarskom, bugarskom, rumunskom, slovačkomi ukrajinskom jeziku. Učestvovao je na više međunarodnih stručnih i naučnih skupova, povodom koji su mu objavljeni radovi.

 

Budite prvi koji će napisati recenziju “Zločini na kulturno-istorijskim spominicima i predmetima u Sremu”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Još nema komentara.