Mi i Kosovo i Metohija – komplet od 3 knjige

Šifra proizvoda: AK07
Mi i Kosovo i Metohija – komplet od 3 knjige
:
Dimenzije: -
Izdavač / Suizdavač: Izdavačka kuća Prometej

Cena: 4.190,00 din.Cena sa popustom: 2.300,00 din.

Sada, kad smo dočekali slobodu kretanja, podsetimo se da je naš narod na Kosovu i Metohiji odavno u trajnom karantinu koji mi jedva da i opažamo.

Mislimo na njih!

Komplet sadrži naslove:

Puna cena kompleta: 4.190 rsd
Cena kompleta s popustom: 2.300 rsd


Dahijska vremena na Kosovu i Metohiji (1878–1899)

Hronološki okvir knjige obuhvata vreme od Berlinskog kongresa 1878, do Haške konferencije 1899. U knjizi je reč o životu Srba na Kosovu i Metohiji i njihovoj borbi za opstanak. Hrabrost i stradanja koja su pratila tu borbu autor je predstavio kroz obilje istorijskih izvora. Islamizovane Arbanase osmanske vlasti su isturale na branik očuvanja teritorijalnog integriteta Osmanskog carstva. Njihovi odredi borili su se u redovima turske vojske ili su kao neregularna vojska učestvovali u gušenju buna i ustanaka hrišćana u Turskoj kroz čitav 19. vek.

Seme zla posejano između dva naroda u ranom 19. veku, klijalo je i raslo je brzo, krećući se ka istrebljenju Srba sa prostora Osmanskog carstva. Cilj osmanske vlasti bio je verska homogenizacija stanovništva. Dok su sultan i Porta koristili Arbanase kao udarnu silu protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Austrougarska je nastojala da Prizrensku ligu i arbanaški nacionalni pokret okrene protiv Srbije i Crne Gore. One su po mišljenjima bečkih političara bile glavna prepreka germanskom prodoru ka Solunu. Osnivanjem Prizrenske a potom i Pećke lige verska i etnička netrpeljivost Arbanasa prema Srbima dobila je nov politički zadatak – sistematsko istrebljivanje Srba koje je na prostoru Kosova i Metohije dobilo apokaliptične razmere.

Autor je predstavio i izazove sa kojima se srpska država suočavala ne bi li sačuvala svoje saplemenike u centralnim oblastima Stare Srbije. Kraljevina Srbija nije mogla da ostane ravnodušna prema sudbini svojih sunarodnika na Kosovu i Metohiji. Glavni cilj njene politike svodio se na poboljšanje položaja srpskog naroda.

Kosovsko pitanje 1974-1989

Ova knjiga napisana je na osnovu obimne i do sada neistražene arhivske građe iz Arhiva Jugoslavije, Arhiva Srbije, Istroijskog arhiva Beograda, Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i više lokalnih arhiva. Posebnu grupu izvora korišćenih u radu čine memoari, dnevnici i sećanja učesnika događaja, ali i štampa (Borba, Večernje Novosti, Politika, NIN…). Osim ovoga, za izradu knjige korišćena je literatura, uglavnom nastala iz pera publicista – naime, istoriografskih i na izvorima zasnovanih istraživanja nema mnogo.

Cilj, postavljen na početku pisanja ove knjige, bio je da se kosovsko pitanje rasvetli na osnovu izvora i popuni belina na stranicama istorije ovog još uvek nezavršenog procesa, zamagljenog čestom (zlo)upotebom istorije u političke ciljeve.

BESTRAGOM – reportaže

Izvanredne, upečatljive reportaže vrsnog i hrabrog novinara Mihaila Medenice, čoveka koji je ispunio lični zavet da ode na Košare i prođe putem junačkih prethodnika (Košare, zadnja vojna pošta srpskih junaka), da ode do Albanije i seoske škole u kojoj su dušmasnki, na živo, izvadili srce srpskom dečaku (Kruma, geografija jednog zločina), da obiđe starca u Velikoj Hoči (Grobovi su jedina živa istina):

– Zovem se Jovan Micić, rođen u Hoči 1931. godine, tu ću i umret! Evo, dvanaesta je godina kako nisam izašao iz sela,
kako je život tih kilometar uzbrdo i kilometar nizbrdo…– skamenismo se na starčeve reči, na plačnu boju glasa dok govori, ko da tuži i oplakuje živog mrtvaca u sebi.
– Baš nikud, starino? – pitam, brojeći kapljice što mu dobuju pred nogom, sa strehe.
– Nikud, sine. Više i ne znam ima li čega iza te stotine koraka, ili svet kakav sam poznavao više ne postoji. Nema ničeg do crnila gde pogled ovih trošnih očiju prestaje…

Knjiga koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim!

Mihailo Medenica


Petar Ristanović

Petar Ristanović je istoričar, rođen 1985. u Podgorici. Detinjstvo je proveo u Užicu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne i master akademske studije istorije je završio na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu je u decembru 2018. godine odbranio doktorsku disertaciju „Srpska intelektualna elita i kosovsko pitanje 1974–1989”. Dobitnik je nagrade „Gavrilo Princip”, izdavačkih kuća „Prosveta” i „Princip”, za najbolju doktorsku disertaciju odbranjenu u Srbiji tokom 2018. godine iz oblasti nacionalne istorije. Od februara 2011. zaposlen je na projektu „Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije” Instituta za srpsku kulturu Priština – Leposavić. Autor je više naučnih radova objavljenih u Srbiji i inostranstvu i učesnik više međunarodnih i nacionalnih naučnih konferencija.


Slaviša Nedeljković

Budite prvi koji će napisati recenziju “Mi i Kosovo i Metohija – komplet od 3 knjige”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Još nema komentara.