Jezička geografija

Šifra proizvoda: 29512
Jezička geografija
Edicije:
Broj strana / Povez / Pismo:
142 / Tvrd / Ćirilica
Dimenzije: 14 × 20 cm
ISBN: 978-86-515-1164-9
Godina izdavanja: 2016.
Izdavač / Suizdavač: Izdavačka kuća Prometej

Cena: 499,00 din.

U ovom popularnoringvističkom tekstu pokazuje se razvnovrsnost jezika sveta na osnovu razlika u odnosu na srpski. U svakom od poglavlja obrađuje se oblast gde jezici pokazuju međusobne razlike, zanimljive a često i začućujuće: brojevi, boje, ukusi, orijentacija u prostoru i vremenu, itd. Uz navođenje razlika među jezicima, u knjizi se govori i o posledicama tih razlika, prvenstveno u kratkim spojevima u međukulturnim komunikacijama. Knjiga je prvenstveno namenjena opštem čitalaštvu koje pokazuje interes za lingvistiku, antropologiju i međukulturnu psihologiju. Međutim i studenti jezičkih smerova, antropologije i psihologije u ovoj knjizi naći će niz zanimljivih primera i, nadamo se, isnpiraciju za dalja istraživanja.

Danko Šipka

Dr Danko Šipka (Banjaluka, 1962) je studije slavistike završio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1985). Magistraturu (1987) i doktorat iz lingvistike (1989) stekao je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Drugi doktorat (iz psihologije) odbranio je na Institutu za psihologiju Poljske akademije nauka u Varšavi (1998). Završio je i magistarske studije i odbranio magistarski rad iz rusistike na Univerzitetu „Adam Mickjevič” u Poznanju, u Poljskoj (1998), gde je stekao i poljsku habilitaciju u oblasti slavistike (1999). Predsednik Republike Poljske uručio mu je titularnu (tzv. belvedersku) profesuru 2010. godine.

 

U toku doktorskog usavršavanja proveo je godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama kao Fulbrajtov stipendista (1987/88), a dvogodišnje postdoktorsko usavršavanje obavio je na dva nemačka univerziteta: u Diseldorfu (1990/1991) i Minhenu (1991/1992) – u okviru Humboltovog programa, gdje je proveo dodatni istraživački boravak u proletnjem semestru 2011. godine.

Licencirani je ispitivač nivoa vladanja jezikom kod organizacije American Council of Teacher of Foreign Langauges za poljski (od 2005. godine) i engleski jezik (od 2009).

Glavna područja naučnog interesovanja profesora dr Danka Šipke su leksikologija i leksikografija, s izrazitim uticajem psiholingvistike i kognitivne lingvistike, zatim kontrastivno proučavanje slovenskih jezika, te posebno kompjuterska lingvistika. U ovoj poslednjoj oblasti ostvaruje živu međunarodnu saradnju: bio je konsultant Kompjuterske laboratorije Univerziteta Države Nju Meksiko, Univerziteta Ilinoisa (SAD), firmi Microsoft, Inxight, Glyph, Multilingual Solutions, Comprehensive Language Center  (SAD), konsultant i glavni leksikolog londonske firme Translation Experts, a od juna 1998. godine radi i za firmu Multilingual Research and Management – u Vašingtonu (SAD). Koautor je sistema za automatsko prevođenje NeuroTran.

Karijeru univerzitetskog nastavnika Danko Šipka je počeo kao asistent i docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1985-1990), prošao zvanje vanrednog profesora (Poznanj, Varšava, Arizona) i iskustvo gostujućeg profesora (Varšava, Poznanj) do izbora za redovnog profesora slavistike na Državnom univerzitetu Arizone 2005. godine i tamošnju poziciju direktora za nastavu i razvoj Instituta strateški važnih jezika. Više puta je dobijao univerzitetske nagrade za visok nivo predavačkog rada.

Dr Danko Šipka je autor više od 150 naučnih i stručnih radova na srpskom, engleskom, nemačkom i poljskom jeziku. Objavio je dvadeset četiri knjige, od kojih nabrajamo samo neke:

1. Leksička homonimija na primjeru savremenog srpskohrvatskog standardnog jezika, Institut za jezik Sarajevo, 1990.

2. Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Matica srpska, Novi Sad, 1998, (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje: 2006).

3. Opscene reči u srpskom jeziku, CPL Beograd – Prometej Novi Sad, 1999.

4. Rečnik srpsko-poljskih međujezičkih homonima i paronima/Slownik serbsko-polskich homonimów i paronimów (s grupom saradnika), Wydawnictwo naukowe UAM, Poznan (Polska), 1999.

5. A Bibliography of Serbo-Croatian Dictionaries: Srebian, Croatian, and Bosnian Muslim, Dunwoody Press, Springfield (USA), 2000.

6. SerboCroatian-English Colloquial Dictionary An Exercise in Cross- cultural Cognitive Linguistics, Dunwoody Press, Springfield (USA), 2000.

7. Dictionary of Serbian, Croatian and Bosnian New Words, Dunwoody Press Springfield (USA), 2002.

8. Obratni enigmatski glosar, I dio: Osnovni oblici, Alma, Beograd, 2002.

9. Glosar tvorbenih formanata, Alma, Beograd, 2003, 1-281, (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje: 2005), 1-262.

10. Osnovimorfologije, Alma, Beograd, 2005, 1-390.

11. A Comparative Reference Grammar of Bosnian/Croatian/Serbian, Springfield: Dunwoody Press, 2007, 1-740.

12. A Dictionary of BCS-English False Cognates, Springfield: Dunwoody Press, 2008, 1-150.

13. Rečnik opscenih reči, Prometej – Kornet, 2011, 1-247.

U svojstvu konsultanta ili recenzenta, dr Šipka je učestvovao u preko deset leksikografskih ili leksikoloških publikacija.

Bavi se i prevodilačkim radom u domenu lingvistike. Publikovano mu je više prevoda s engleskog i poljskog, od kojih posebnu vrednost ima prevod knjige Priručnik leksikografije (Sarajevo, 1991) poznatog američkog lingviste Ladislava Zguste.

Licenciran je kao sudski tumač u Federalnom imigracijskom sudu SAD i Vrhovnom sudu države Arizona.

U više navrata organizovao je nastavu za državne službe SAD. Već nekoliko godina evaluator je jezičkih programa u vladinim i nevladinim organizacijama SAD za organizaciju American Council on Education.

Budite prvi koji će napisati recenziju “Jezička geografija”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Još nema komentara.