Anima Laze Kostića – 2. izdanje

Šifra proizvoda: 29728
Anima Laze Kostića – 2. izdanje
Preuzmite odlomak:
Edicije:
Broj strana / Povez / Pismo:
244 / Broširan / Latinica
Dimenzije: -
ISBN: 978-86-515-1273-8
Godina izdavanja: 2017.
Izdavač / Suizdavač: Izdavačka kuća Prometej

Cena: 299,00 din.

Ivan Nastović, doktor psiholoških nauka i psihoterapeut, specijalista za kliničku i dubinsku psihologiju, kao i za analizu snova, završio je jednogodišnju specijalizaciju na Neuropsihijatrijskoj klinici u Beču i dvogodišnju na Sondijevom institutu u Cirihu, pri čemu je jedan semestar slušao predvanja na Jungovom institutu. Osim pet knjiga iz dubinske psihologije i dinamičke psihijatrije kao i dve knjige o psihologiji snova i njihovom tumačenju, objavio je i niz monografija o poznatim književnicima i naučnicima i njihovom stvaralaštvu: Arhetipski svet Desanke Maksimović, Zapisi o nesanici Ive Andrića, Seobe Miloša Crnjanskog u svetlu snova Vuka Isakoviča, Snovi Margerit Jursenar u svetlu psihologije K. G. Junga, Arhetipski svet Nikole Tesle, Letnji san Isidore Sekulić i drugi eseji.

Arhetip Anime je od središnjeg značaja ne samo za razumevanje kompleksne ličnosti Laze Kostića i njegovog specifičnog odnosa prema Lenki Dunđerski i prema supruzi Julijani Palanački već i za razumevanje njegovog dela, a posebno pesme Santa Maria della Salute, kao arhetipske pesme par excellence, koja je u ovoj  monografiji podvrgnuta jungovskoj dubinsko-psihološkoj analizi.

Snovi Laze Kostića su u okviru ove knjige prvi put protumačeni posle skoro jednog stoleća od njihovog nastanka, čime su dobili svoj prvi raison d’être. Tumačenje snova Laze Kostića postalo je baza od neprocenjive vrednosti za suštinskije i potpunije razumevanje i ličnosti i dela Laze Kostića, kao i njegove ljubavi prema Lenki Dunđerski i Julijani Palanački, tim dvema najznačajnijim osobama u njegovom životu.

Ivan Nastović

Ivan Nastović (1932-2013), doktor psiholoških nauka i psihoterapeut, bio je specijalista za kliničku i dubinsku psihologiju, kao i za tumačenje snova. Rođen je u Vrtištu, a kršten u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu, kao i fakultet i doktorske studije.

Završio je jednogodišnju specijalizaciju na Neuropsihijatrijskoj klinici u Beču, gde je došao u lični kontakt sa tvorcem psihodrame Jakobom Morenom i učestvovao u njegovim psihodramskim seansama.
Na poziv Leopolda Sondija, koji je otkrio familijarno nesvesno, završio je i dvogodišnju specijalizaciju na Sondijevom institutu u Švajcarskoj (Cirih), čime je stekao diplomu specijaliste za dubinsku psihologiju i eksperta za Sondijev test.
Pod Sondijevom supervizijom radio je deset meseci na dubinsko-psihološkoj analizi Kainovog i Edipovog kompleksa, a rezultate tog rada Sondi je objavio u svojoj knjizi o Kainovom kompleksu (1969). U okviru tih deset meseci Nastović je bio i u edukativnoj analizi kod Sondija.
U Švajcarskoj (Cirih) je pohađao i jedan semestar na Jungovom institutu, na kojem je slušao predavanja o snovima u svetlu analitičke psihologije, kao i čuvena predavanja Mari Luiz fon Franc o dubinsko-psihološkoj, odnosno jungovskoj analizi bajki.
Na Institutu za primenjenu psihologiju u Cirihu završio je kurs za Roršahov test kod Evalda Boma, svetski priznatog eksperta za tu metodu.
Trideset godina je radio na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Srbije.
Društvo psihologa SR Srbije 1989. godine dodelilo mu je nagradu „Dr Borislav Stevanović“ za naučni doprinos u psihologiji.
Doktor Nastović se pored grupne analize snova bavio i individualnim radom na snovima.
U okviru svoje profesionalne delatnosti primenjivao je individualnu psihoterapiju integrativnog tipa, koja uključuje Jungovu analitičku psihologiju, Frojdovu psihoanalizu i Sondijevu šikzal-analizu, koje čine celinu i pružaju uvid u individualno, kolektivno i familijarno nesvesno.
Držao je trogodišnje edukativne grupe za stručno tumačenje snova u Skoplju, Ljubljani i Beogradu. Osnivač je Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova, koji je nakon njegove smrti poneo njegovo ime, a koji sada, po njegovoj želi, vodi njegova učenica i bliska saradnica doc. dr Olivera Žižović, u saradnji sa Elizabetom Nenin.
Otac je dve ćerke.
DELO
Dr Ivan Nastović je objavio sledeće knjige iz dubinske psihologije i dinamičke psihijatrije:
1. Neurotski sindromi /1981/, knjiga koja je posvećena dubinskoj psihologiji neuroza.
2. Ego-psihologija psihopatije /1982/, knjiga posvećena dubinsko-psihološkoj analizi poremećaja ličnosti.
3. Dubinsko-psihološki dijagnostički praktikum /1985/, posvećen teoriji i praksi dubinske psihologije.
4. Psihopatologija Ega /1988/, knjiga posvećena Ego-psihologiji psihičkih poremećaja.
5. Psihologija snova i njihovo tumačenje /prvo izdanje 2000; šesto, dopunjeno i prošireno izdanje, 2012/. Knjiga se bavi naučnim tumačenjem snova i predstavlja prvu knjigu te vrste uopšte, budući da se u njoj snovi posmatraju trodimenzionalno, odnosno u svetlu individualnog /Frojd/, kolektivnog /Jung/ i familijarnog /Sondi/ nesvesnog. Stoga je podnaslov ove knjige „Trodimenzionalni pristup snovima“.
6. 127 protumačenih snova /2008/, knjiga koja predstavlja dodatak ili, bolje rečeno, nastavak
knjige Psihologija snova i njihovo tumačenje, s tim što je ovog puta akcenat stavljen na veliki broj primera iz Nastovićeve višedecenijske prakse.
Pored navedenih knjiga, posvećenih dinamičkoj psihologiji i psihijatriji, Nastović je napisao i sedam knjiga koje se bave dubinsko-psihološkom analizom književnih dela i njihovih autora, kao i knjigu o arhetipskom svetu Nikole Tesle.
1. Arhetipski svet Desanke Maksimović /2003/,
2. Anima Laze Kostića ili Lenka Dunđerska /2004/,
3. Zapisi o nesanici Ive Andrića u svetlu dubinske psihologije /2005/,
4. Seobe Miloša Crnjanskog u svetlu snova Vuka Isakovića /2007/,
5. Snovi Margerit Jursenar u svetlu psihologije K. G. Junga /2009/,
6. Arhetipski svet Nikole Tesle /2010/,
7. Letnji san Isidore Sekulić i drugi dubinsko-psihološki eseji /2011/.
Biografija preuzeta sa sajta http://www.ivannastovic.com

Budite prvi koji će napisati recenziju “Anima Laze Kostića – 2. izdanje”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Još nema komentara.