Pograničje

Obrazovni resursi u pograničju istočne i jugoistočne Srbije (knj. 21)
Potreba za očuvanjem tradicije i dobre pedagoške prakse danas je često izvor kritika i zahteva da se u aktuelnoj formi školskog sistema sačuvaju elementi koji [...]
NVO u pograničju: stanje i perspektiva (knj. 18)
„Kada je reč o ciljnim grupama, treba istaći da su u fokusu delovanja NVO najčešće svi građani, kao i da se kao posebne grupe građana [...]