Poezija

Crna Eva
Cena:
500,00 din. 400,00 din.
Dodaj u korpu
Pred čitaocima je treća knjiga poezije mladog pesnika Miloša Švonje, koja sa naslovima Hostel Beatrice i Bela Eva čini svojevrsnu trilogiju.  
Čekaću u letu
Pesme pred nama dr Olge nisu „za poneti”, optočiti ih muzikom i pevušiti, one su teške (krupne) reči sa melodijom koja odzvanja u duši i [...]
Brojivo i nepojmljivo
BROJIVO I NEPOJMLJIVO Prepredeni srednjovjekovni teolozi postavljajući zamku koliko anđela na glavu čiode, nisu ciljali na broj. Brojalo se mnogo ranije i ogledalo na uglačanoj [...]
Ljubav – uvod u život
Ljubav u meni stalno tinja poput vatre koja je silom prilika ugašena, ljubav je osvojila moju svest, moj razum. Ljubav mi je pomogla da naučim [...]
Duša pamti
Knjiga o ljubavi kao blistava školjka koja krije biser formiran od molekula suštine onoga što ljubav jeste – naklonost duša, treptaj duše. I kao u [...]
Pesme besmrtnih siromaha
Posmatrano sa savremene literarne adrese, sa koje nas, kao jesenje lišće, zasipaju autorska pisma jednosmernog poetičkog klatna – od oportunizma, isprazne samodovoljnosti/samoizglednosti i rezignacije do [...]
Između neba i zemlje
Treća zbirka pesama „Između neba i zemlje“, plod je pesnikove zahvalnosti Tvorcu-Istini, za sve doživljeno i pesničkim stihovima potvrđeno. Pored fizičkog napora i pregnuća potrebno [...]
Povratak u Logos
Cena:
990,00 din. 792,00 din.
Dodaj u korpu
Naslovna sintagma ove pesničke knjige pojavljuje se već u njenoj uvodnoj, kompoziciono i semantički istaknutoj pesmi, i to na njenom najvažnijem mestu: na samom kraju, [...]
Equilibrium
Cena:
660,00 din. 528,00 din.
Dodaj u korpu
U zbirci Aleksandre Grdinić, kao u bajci, nedostaju imena junaka. Nedostaju prostori i vremena. Nedostaju datumi. Dosegnut je visok nivo apstraktnosti, opštosti, lirskog ekvilibrija. (…) [...]
Snovi i mašta mogu svašta
Dragi mali ljudi i budući veliki čitaoci, zbirke pesama nisu ništa drugo nego igre rečima.             Ova zbirka je dopunjena ilustracijama.             Šta je detinjstvo [...]
Miris boje
Poezija je najveličanstvenija istorija čovečanstva. Cmiljanićeva poezija duboke misaonosti, proizašla je iz pesnikovog otkrovenja tajni ljudske duše i neporecivog svedočenja o ljudskom biću. Pesniku je [...]
SA DRUGE STRANE ŠTREKE
Dok nisam znao da postoji ova knjiga, očima sam svojim vidio da je Sa druge strane štreke sve zaraslo, a sad vidim i ono nevidljivo. [...]
Amonit
Cena:
550,00 din. 440,00 din.
Dodaj u korpu
Stihovi Amonita Juraja Kunjijaka jesu tematski raznovrsni, slojevitog značenja a njihov izraz je jasan, stilski umiven i precizan. Slike u njegovim pesmama imaju konkretan oblik, [...]
Na tragu života
Zapitanost nad sveukupnošću življenog, pokušaj razumevanja proživljenog, zbunjenost pred slikama života koje tako brzo promiču pred očima, prihvatanje ili ne prihvatanje onoga što čini okruženje, [...]
Sva od zemlje pesma
„… Kao obrazovanom i senzibilnom čoveku sa dve Itake, uz to sa moralnim integritetom, preostala je sudbina ždralova, tačnije usamljenog ždrala. Ždral ima dva zavičaja. [...]
Svetionik
Cena:
550,00 din. 440,00 din.
Dodaj u korpu
Svetlost poezije koju iščitavamo između korica zbirke Svetionik ima svoju trostruku utemeljenost. Na tematskoj ravni, počevši još od naslova, svetlost je u neprestanoj borbi s [...]