Пинакотека-пројекат

Велики потпис – Милан Коњовић
Милан Коњовић је у себи носио, за наше провинцијалне прилике, неуобичајен егоцентризам. Или, како је исто, волео да слуша да ја кажем: фараонски синдром. И [...]