99 naslova

TAJNA DRUŠTVA U SRBIJI
VITEZOVI SVETLOSTI I MRAKA U istoriji čovečanstva tajna je podjednako važna kao i istina, jer je kroz vekove bila saučesnik mnogih bitnih događaja. Tajna, kao [...]
ZAPISI IZ PARIZA 2
U odgovoru na nepostavljeno pitanje šta i kako piše Goran Čvorović, moglo bi se odgovoriti da je u pitanju najpre Pariz, no viđen iskosa, u [...]
Antologija Ćopić
Boja sleza, glas detinjstva, vreme begunaca Dobro je što ima ljudi. Branko Ćopić Naša pomisao na Branka Ćopića (Hašani, 1. 1. 1915 – Beograd, 26. [...]
TAJNA KOSANIČKOG HRASTA
Novi roman, Tajna kosaničkog hrasta, drugo je po redu prozno ostvarenje Zvezdana Ćurčića, uglednog naučnog radnika i univerzitetskog profesora na Univerzitetu u Hong Kongu. Poreklom [...]
LIČNI KUVAR
Iz predgovora autor Došao sam na ideju da napišem prvi srpski kuvar tradicionalnih jela, dakle, isključivo sa naših prostora, u srpskoj izvedbi, sa domaćim organskim [...]
CRNA KNJIGA: cenzura u Srbiji 1945-2015.
Ima danas različitih teorija o tome kako je cenzura, ta mrgudna reč i simbol represije nad umom, najednom 2014. godine postala oštrica političkog rečnika, na [...]
NOVI SAD – OD NEANDERTALACA DO TURAKA
Poslednjih godina došlo je do intenziviranja areholoških istraživanja u Novom Sadu, što je doveo do veoma značajnih rezultata o naseobinskoj prošlosti na užem prostoru urbanog [...]
VUK KARADŽIĆ- Kultura i istorija
„Poimanje prošlosti trebalo je da pomogne sigurnijem sagledavanju sadašnjosti. Današnjicu života trebalo je usmeriti budućem životu razvijenijih materijalnih i duhovnih oblika i sadržaja, koji bi, [...]
(S)POMENIK SLOVENA
„Istorijski izvori koji su pred nama, koje je vredno prikupio i znalački priredio Stevan Bugarski, u najvećoj meri svedoče o Velikom ratu upravo iz ove [...]
TOPLIČKI ZBEG
Komentar istoričara   Roman Toplički zbeg je priča o običnim ljudima, oustanku u Toplici podignutom 1917. godine protiv tadašnjih svetskih vojnih sila – Austrougarske, Nemačke [...]
GREH I KAZNA BOŽIJA
POGOVOR   Knjiga Greh i kazna božija –sudbine,bitke i predanja srpskog srednjeg veka,predstavlja izbor radova iz srednjovekovne i narodne književnosti, objavljenih tokom proteklih godina,od 1994.pa [...]
SVAKI PAS IMA SVOJ DAN
Iz romana: „Danas je poslednji dan ove godine. Večeras u gradu biće zabave, vatromet, svaki mogući oblik dekadencije. Lepo. Ne znam tačno šta većina tih [...]
ZERB – Opsada Beograda
Tema ovog dela smeštena u doba austrijsko-turskih ratova krajem 18. veka gde je uloga Srba iz Šajkaškog bataljona u oslobođenju Beograda od Turaka predstavljena na [...]
Zvao sam se Juda
Judino je ime postalo sinonim za izdajnika, ali da li je i on tako video sebe? U ovom oštroumnom, originalnom i kontroverznom romanu o Isusovom [...]