Moja korpa (0)
  • Nema proizvoda u korpi.

Edukacija

Vrzino Kolo

Izraz vrzino kolo u našem savremenom jeziku upotrebljava se uglavnom u značenju: „začarani krug“, „koloplet“, „zavrzlama“ ili „vrtlog, zbrka, haos“ i sl. To, međutim, nije ni jedino ni izvorno značenje toga izraza. U velikom Rečniku SANU vrzino kolo objašnjeno je ovako:

„1. prazn. začarano mesto na kojem se u noći skupljaju vile, veštice, vampiri i sl., 2. prazn. igra koju igraju vile, veštice i sl., 3. fig. metež, uzburkanost, začarani krug.“  I u Rečniku MS uz taj izraz na prvom mestu stoji objašnjenje da je to, po narodnom verovanju: „ples, igra veštica; mesto sastanka, ročište veštica i vila“. Da je izraz vrzino kolo nastao u narodu i da je u njega utkano narodno praznoverje, svedoči Vuk Stefanović Karadžić, koji je još 1818. u Srpskom rječniku zapisao: „Vrzino kolo, n. Srblji pripovijedaju, da neki đaci, kad nauče dvanaest škola, otidu (nji 12 mora biti) na v r z i n o  k o l o (da dovrše sa svim i da se zakunu? A đe je to vrzino kolo? I šta je? Bog bi ga znao.), i onđe nekakvu osobitu knjigu čateći nestane jednoga između nji dvanaest (odnesu ga đavoli ili vile), no oni ne mogu poznati koga je nestalo. (Taj je bio na vrzinu kolu – govori se za čoveka koji je mlogo učio.) Takovi đaci poslije zovu se Grabancijaši, i idu sa đavolima i sa vilama, i vode oblake u vrijeme grmljave, oluje i tuče…“ Iz ovakvih predstava o začaranim mestima, gde se u zajedničko kolo spliću vile, vampiri, đavoli i đaci vilenjaci, mestima koja su običnim smrtnicima nedokučiva, poniklo je i današnje značenje izraza vrzino kolo  „začarani krug“.

Obaveštenje o slanju rukopisa

Uredništvo IK Prometej obaveštava sve zainteresovane autore da u naredne dve godine nećemo imati mogućnosti za razmatranje novih rukopisa. Zbog već popunjenog izdavačkog plana za 2020. i 2021. godinu nećemo primati i razmatrati nove predloge. Zahvaljujemo se svima na razumevanju i strpljenju.

Prijava na bilten

Budite obavešteni o novostima i akcijama u IK Prometej.
[mc4wp_form id=“3701″]