Зоран Славић

Перон, одлазака нема
„Перон је највише налик на нашу неизвесност. Тај остатак поплочаног тла, преостао као једна од тековина деветнаестог века, заправо је готово савршено међувреме за прве [...]