Volfram Dornik

Volfram Dornik, doktor nauka, rođen 1978. godine u Feldbahu, rukovodilac je Gradskog arhiva u Gracu. Dugogodišnji je naučni saradnik Instituta Ludvig Bolcman (2004–2015) i predavač na Univerzitetu u Gracu. Autor je brojnih publikacija o Prvom i Drugom svetskom ratu, o zarobljenicima u Prvom svetskom ratu i o Holokaustu u Drugom svetskom ratu.

Prljavi rat Habzburga
Kolektivno delo austrijskih istoričara novije generacije koji su se istakli kritičkim stavom prema ulozi Habzburške monarhije u pripremama za rat protiv Srbije i prema zločinima [...]