Vlado Markanović

Bez obzira na skromno detinjstvo i mnoge nedaće, život Vlade Markanovića liči na maštovitu igru: „Uzmi jednu ideju. Učini tu ideju svojim životom, razmišljaj o njoj, živi po njoj! Pusti mozgu, mišićima, nervima, svakom delu svoga tela, da se ispuni tom idejom i ostavi svaku drugu ideju na miru. Ovo je put ka uspehu”, kaže Svami Vivekananda, veliki indijski mislilac i prijatelj našeg Nikole Tesle.

Takav je stvaralački put Vlade Markanovića, koji projektom „Put ka vrhu” ovaploćuje ovu Svamijevu mudru izreku.

Atlantida – poeme
U poemama: Atlantida, Sapienti sat, Bosnia i Quo Vadis autor Vlado Markanović neobičnim stilom razmišlja o modernom čoveku i društvu, kritički i hrabro ulazeći u [...]