Vladislav Pandurović

Srpska pisma iz svetskog rata 1914-1918
„U ovim pismima nije izneto ni jedno ime kad bi to piscu ma i najmanje neprijatno moglo biti. Jer političko shvaćanje pre i za vreme [...]