Vidoje Golubović

Dr Vidoje Golubović je naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Pored širokog dijapazona naučnog istraživanja, posebno izučava kulturno-istorijsku baštinu i nasleđa Srbije i Beograda i radi na njenom predstavljanju javnosti kroz razne prigodne i turističke oblike.

Napisao je i objavio 15 knjiga, više od sto naučnih i stručnih radova iz različitih oblasti, urednik je više naučnih zbornika i autor nekoliko serijala o starom Beogradu. Predavač je u više naučnih i stručnih ustanova.

Vojvoda Vuk
Biografija potpukovnika srpske vojske, Vojina Popovića, poznatijeg kao vojvoda Vuk, ispunjena je neprekidnom borbom: za opstanak u surovim uslovima pod turskom okupacijom u Raškoj oblasti, [...]
Milunka Savić : Vitez Karađorđeve zvezde i Legije časti
Zajedničko izdanje sa Udruženjem potomaka ratnika 1912–1918. Milunka Savić jedinstvena je u međunarodnim razmerama, po doprinosu odbrani svoje otadžbine u Balaknskim i Prvom svetskom ratu, [...]