Verena Moric

Verena Moric, magistar i doktor nauka, rođena 1969. u Ajzenštatu, u austrijskoj pokrajini Gradišće, lektorka je na Univerzitetu u Beču, gde je studirala ruski jezik i istoriju. Autorka je brojnih studija i publiakcija na temu asutrijsko-ruskih odnosa, o uzrocima i posledicama Prvog svetskog rata, o ratnim zarobljenicima u Prvom i Drugom svetskom ratu. Odlikovana je brojnim nagradama.

Prljavi rat Habzburga
Kolektivno delo austrijskih istoričara novije generacije koji su se istakli kritičkim stavom prema ulozi Habzburške monarhije u pripremama za rat protiv Srbije i prema zločinima [...]