Velimir Vukmanović

DUNAVSKI MOSTOVI Od izvora do ušća
od izvora do ušća     PREDGOVOR Motivisan nastojanjem da ukažem na graditeljsku upornost Novosađana, njihovu nesavladivu ljudsku potrebu da premoste prepreku i život učine [...]
Novi Sad na Dunavu
Skele i pontonski mostovi Po prvi put pred Vama istorijski osobena, duga priča o značaju premošćavanja Dunava između Novog Sada i Petrovaradina – skelama od [...]
Dunav nazivi kroz vekove – srpsko-engleski
Dunav je i u staroj i u novoj eri bio i ostao najvažniji vodeni put centralne i jugoistočne Evrope.  Na njemu je vekovima vršena razmena [...]