Sreto Z. Tanasić

Dr Sreto Tanasić, dopisni je član ANURS, te redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, naučni savetnik Instituta za srpski jezik SANU i njegov direktor od 2006. do 2016. godine.

Osnovno područje zanimanja Srete Tanasića jesu sintaksa savremenog srpskog jezika, savremeni srpski standardni jezik i jezička kultura, pitanje funkcionisanja srpskog standardnog jezika, te sintaksa i leksika srpskih ijekavskih govora. Rukovodilac je projekta „Opis i standardizacija savremenog srpskog jezika“ koji se realizuje  u Institutu za sroski jezik SANU.

Prof. Sreto Tanasić je predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika, i član njegove Komisije za sintaksu, najvišeg stručnog tela za srpski jezik.

Iz sintakse i semantike srpskog jezika
„Knjiga koju imamo pred sobom sadrži izbor radova Srete Tanasića koji su nastajali u dužem vremenskom rasponu, a bili su objavljeni u časopisima, zbornicima ili [...]