Саша Марковић

Саша Марковић рођен је 1968. у Џигољу у близини Прокупља. Академско образовање стекао је на Филозофском факултету у Новом Саду. Наставник је историје у звању ванредног професора на Педагошком факултету у Сомбору, Универзитета у Новом Саду. Предмет његовог истраживачког интересовања је рефлексија европских друштвених и образовно-васпитних идеја код Срба у 19. и 20. веку као и утицај друштвене мисли на стварање националног и ширег културног идентитета. С тим у вези, у одређеним радовима његово занимање је било везано за истраживање прошлости данашњег простора Војводине.

Остојић и Лалошевић
„Стваралаштво Тихомира Остојића и Јована Јоце Лалошевића, два савременика, несумњиво су припадала једној историјској епохи краја XIX и почетка XX века. Инспирисани идејама просветитељства и [...]
ВАСА СТАЈИЋ
Саша С. Марковић рођен је 1968. године у Џигољу у близини Прокупља. Већи део свог детињства провео је у Раткову. Академско образовање стекао је на [...]