Miloš Ković

Gavrilo Princip – dokumenti i sećanja
Tekstovi za ovu knjigu izabrani su prema svojoj važnosti za istraživanje ličnosti Gavrila Principa. U biografiji Ga-vrila Principa i istoriji Sarajevskog atentata ima pitanja koja [...]