Милош Ковачевић

Милош Ковачевић редовни је професор за Савремени српски језик, Стилистику и Општу лингвистику. Предавао је на више филозофских и филолошких факултета: у Сарајеву, Никшићу, Нишу, Бањалуци, Петрињи, Косовској Митровици, Српском Сарајеву, Београду, Крагујевцу и као лектор и гостујући професор на Филолошком факултету Рурског универзитету у Немачкој.

Основен научне преокупације су му: синтакса, првенствено синтаксичка семантика, стилистика и ситорија српскога књижевног језика. Са рефератима који обрађују различите теме из наведених научних области учествовао је на више од 150 међународних, југословенских и српских научних конгреса, скупова и конференција. До сада је, уз око 700 научних и стручних радова и преко 20 уџбеника српског језика за основну и средњу школу, објавио и 30 књига.

Како и зашто (не) писати овако
„Милош Ковачевић у књизи Како и зашто (не) писати овако, показује како синтаксичар од формата може на конкретан начин да допринесе језичкој култури. Прилози су [...]