Miloš Kazimirović

Miloš Kazimirović je novinar i publicista. Piše kao spoljnopolitički analitičar dnevnog lista „Politika”. Rođen je u Somboru 1953. godine. Školovao se u Novom Sadu, Beogradu, Beču i Hamburgu. Profesionalni je novinar od oktobra 1973. godine, kao reporter austrijske radio-televizije ORF, a od jeseni 1974. do proleća 1988. spoljnopolitički izveštač bečkog dnevnika „Arbajter cajtung”, jednog od najstarijih listova evropske socijaldemokratije. Pisao je članke i komentare za bečki „Kurir”, „Viner”, „Noje cajt” i „Klajne cajtung” u Gracu, analize i studije za „Cukunft”, časopis austrijske socijaldemokratije za teoretske diskusije o politici, kulturi i društvu. Pokretač je i izdavač stručnih časopisa, između ostalog i prvog fudbalskog nedeljnika u istoriji austrijske štampe – „Fusbal”, kao i „Hronoskopa”, prvog srpskog časopisa za ljubitelje sportova.

Krvavi trag Velikog rata
Stotinu godina posle svršetka Prvog svetskog rata, širom sveta, pa i kod nas, opstaje mit o herojstvu sopstvenih armija. Civilne žrtve rata pominju se tek [...]