Милорад Стаменовић

Здравствене задруге – српски корени глобалног развоја и модерне иницијативе
Здравствене задруге (у облику у коме су биле успостављене у Србији током 19. века) могу се сматрати „српским изумом”, моделом који је у тој форми (према доступној [...]
Србија данас – савремени аспекти неолиберализма, економије, демографије, здравства, безбедности и транзиције
Рукопис књиге припремили су аутори различитих усмерења и интересовања, и радних искустава у досадашњем истраживачком раду. Предмет разматрања у књизи је првенствено стање српске економије [...]