Milica D. Njegovan

Milica Njegovan rođena je 1993. godine u Novom Sadu. Završila je gimnaziju „Isidora Sekulić” u Novom Sadu, osnovne i master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Upisala je doktorske studije na istom fakultetu na smeru Privatno pravo.

Od novembra 2017. do februara 2019. godine radno je angažovana u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi sad, na pravnim poslovima.

Trenutno je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao istraživač pripavnik na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Objavljeni radovi:

Pravna i politička disertacija Laze KostićaDoživljaj umetničkog delaForeign investments and the protection of the enviroment – legal aspectsTransnational corporations and international human rights law – how far has regulation come?Impact of foreign direct investments on employment: experience of Serbia

Zabrana arbitrarnog ponašanja u investicionoj arbitraži
Ova knjiga je nastala na osnovu autorkinog završnog rada na master studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Tema rada je izabrana u okviru [...]