Милица Д. Његован

Милица Његован рођена је 1993. године у Новом Саду. Завршила је гимназију „Исидора Секулић” у Новом Саду, основне и мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Уписала је докторске студије на истом факултету на смеру Приватно право.

Од новембра 2017. до фебруара 2019. године радно је ангажована у Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови сад, на правним послoвима.

Тренутно је запослена на Факултету техничких наука у Новом Саду, као истраживач припавник на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент.

Објављени радови:

Правна и политичка дисертација Лазе КостићаДоживљај уметничког делаForeign investments and the protection of the enviroment – legal aspectsTransnational corporations and international human rights law – how far has regulation come? и Impact of foreign direct investments on employment: experience of Serbia

Забрана арбитрарног понашања у инвестиционој арбитражи
Ова књига је настала на основу ауторкиног завршног рада на мастер студијама на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Тема рада је изабрана у оквиру [...]