Mile Bjelajac

Mile S. Bjelajac (Beograd, 1955), istoričar i politikolog, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije. Školovan u Zagrebu i Beogradu gde je stekao zvanje doktora istorijskih nauka (1992). Urednik časopisa Tokovi istorije i direktor Instituta (od 2015). U srpsku (jugoslovensku) istoriografiju uneo je istraživanje prošlosti vojno-civilnih odnosa. Predmet njegovih interesovanja su kontroverze jugoslovenske prošlosti, uljučujući objašnjenja njenog kraja, građanskog rrata i međunarodnih institucija. Posvećen je kritičkom preispitivanju inostrane literature koja se bavi prošlošću Jugoslavije i Srbije. Pisac je 11 studija i monografija, među kojima dve monografije o vojsci Kraljevine Jugoslavije (1918–1935), Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918–1991; Generali i admirali 1918–1941; Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon; Srpska istoriografija i svet – Prilozi iz naučne kritike; Diplomatija i vojska; Srbija i Jugoslavija 1901–1999; 1914–2014; Zašto reviizija? Stare i nove kontroverze o uzrocima Prvog svetskog rata (2014, 1. izdanje). Bibliografija njegovih radova broji skoro 700 jedinica. Učesnik je međunarodnih konferencija i projekata, gostujući nastavnik na domaćim i stranim univerzitetima. Za istraživanja u Francuskoj bila mu je dodeljena francuska državna stipendija (1989). Odlikovan je Spomen-medaljom za usluge.

1914–2014: Zašto revizija? – menjanje ocena o uzrocima Prvog vodi reviziji ocena o uzrocima Drugog svetskog rata
Autor se u delu, pre svega, bavi starim i novim kontroverzama o uzrocima tog velikog ratnog sukoba. Šta je to, što je dr Mile Bjelajac [...]