Lučijan Boja

Prvi svetski rat – kontroverze, paradoksi, izmenjena tumačenja
Knjige Lučijana Boje su više nego polemička ispitivanja u smislu demitologizacije i otklanjanja zajedničkih mesta u istorji i, implicintno, u rumunskom mentalitetu. Realni ulog je [...]