Jovan Dejanović

MOJE NOVOSADSKE GODINE
„Delo, na 400 stranica, ilustrovano sa više od 500 fotografija, objavljeno, kako je naglasio, na insistiranje njegove porodice. Ideja da knjigu napiše, kako je rekao, [...]