Jelisije Andrić

JELISIJE ANDRIĆ (Užice 1896 – Smederevska Palanka 1925). Učio je Bogosloviju u Beogradu. Prešao je sa vojskom Albaniju 1915/16, vodeći povremeno o tome dnevnik, koji je objavljen u zbirci ratnih dnevnika „Kad su vojske prolazile”. Dok je bio na Krfu, u tamošnjim Srpskim novinama je, pored njegovih članaka, objavljen i niz njegovih rodoljubivih pesama (jedna je od njih i izložena kao stalni eksponat Srpskog muzeja na tome ostrvu).

U Oksfordu je studirao teologiju i književnost (1916–19).  U Čačku mu je (1922) i izišla zbirka ljubavnih, religioznih i rodoljubivih pesama pod naslovom „Knjiga stihova”.

Za tako kratko vreme, pored dnevnika o prelasku preko Albanije, kao i pomenute knjige pesama, stigao je da napiše i više desetina eseja na etičke, duhovne i književne teme, objavljenih u crkvenim glasilima.

Istorija srpske crkve od zasnivanja njene samostalnosti do pada Patrijaršije  (1219–1463)
„Neverovatno je, ali tačno: ni kod nas ni u svetu ne postoji posebna knjiga na tu temu! A reč je o najsjajnijem periodu naše duhovnosti, [...]