Ivan Zlatković

Ivan Zlatković rođen je 1962. godine u Nišu. Diplomirao je, specijalizirao, magistritao i doktorirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Objavio je do sada sledeće knjige:

Antologija narodnih pesama o Marku Kraljeviću (koautorska knjiga s Milakon Lukićem). Beograd, 1996.

Povratak (roman). Beograd: Plato, 2002, 2005 (drugo izdanje).

Epska biografija Marka Kraljevića. Beograd, 2006.

Šuma (pesnička zbirka). Beograd, 2007.

Crno pile koje beži (roman). Istočno Sarajevo, 2013.

Čestoskok (antologija bezobraznih narodnih priča). Beograd, 2016.

Ka poetici smeha (humor u srpskoj narodnoj prozi). Beograd, 2017.

Likovi u šaljivim pripovetkama (prilog tipologiji i indeksaciji likova u srpskoj narodnoj prozi). Beograd, 2017.

Živi i radi u Aranđelovcu.

Antologija šaljivih narodnih pripovedaka
Antologija šaljivih narodnih pripovedaka predstavlja zbornik različitih žanrovskih tekstova (šaljive priče, anegdote, šale, priče o životinjama, vicevi, predanja, itd.). Knjiga sadrži predgovor koji se bavi [...]