Ivan Dimitrijević

Ivan Dimitrijević je srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje stekao u Novom Sadu. Osnovne i magistarske studije završio je na Filozofskom fakultet u Novom Sadu, na Odseku za Srpski jezik i književnost. Trenutno je na doktorskim studijama sa prijavljenom doktorskom tezom Verbalizacija koncepta časti i poštenja u srpskom jeziku.

Radi kao lektor za srpskohrvatski jezik na odeljenju za Slavistiku u okviru Fakulteta za strane jezike i književnosti (Facoltà di Lingue e Letterature straniere) Univerziteta u Torinu.

Tajni jezik Srba – etnolingvističko objašnjenje srpskih poslovica i izreka
„Zaranjajući u svijet naših poslovica i izreka, autor se istovremeno otisnuo na brođenje prostorima kolektivnog pamćenja. Kako se kaže u Predgovoru:„… čovek je prečesto zaslepljen [...]
Majstori prevare
… A stari, dobri profesor beše već započeo svoju priču: o Bodleru, kao iuvek. I kao i uvek, i sad je imao negde oko šezdeset [...]
ZBIRKA SRPSKE UMETNIČKE ANONIMNE KNJIŽEVNOSTI
Ova dragocena zbirka sadrži dvadeset i jedno delo, žanrovski različite tekstove, koji do sada nisu objavljivani. U pitanju su pripovetke, novele, humoreske, satire, memoari, basne, [...]