Игор Мировић

Игор Мировић је рођен 1968. године у Крушевцу. Објавио је две књиге поезије – „Небо над Византијом” (1994. године), у издању Књижевне заједнице Новог Сада, и „Кремен пламен” (2004. године), у издању Прометеја.

Песме су му превођене на румунски, мађарски и македонски језик.

Живи и ради у Новом Саду-

Повратак у Логос
Насловна синтагма ове песничке књиге појављује се већ у њеној уводној, композиционо и семантички истакнутој песми, и то на њеном најважнијем месту: на самом крају, [...]