Hans Hautman

Hans Hautman, rođen 1943. godine u Beču, svrstava se u red istaknutih i pre svega odvažnih poznavalaca novije istorije u Austriji. Emiritirani profesor Univerziteta Johanes Kepler u Lincu i dugogodišnji predsedavajući Instituta za noviju istoriju u sklopu tog univerziteta, kao i predsedavajući austrijskog Društva za istraživanja istorije pravosuđa (1998–2007), Hautman je dao značajan doprinos razvoju novog, kritičkog odnosa mlađe generacije austrijskih istoriografa prema njihovoj sopstvenoj istoriji u Velikom ratu, odnosno i prema epohama pre i posle tog rata.Profesor Hautman autor je brojnih studija, koautor i izdavač dvadesetak naučnih publikacija o istoriji Austrougarske i republike Austrije, u skladu sa tematikom pomenutih specijalnosti.

Odlikovan je prestižnim nagradama za naučni rad. Dodeljena mu je Godišnja nagrada Fondacije Teodor Kerner (1973) i Državna nagrada Viktor Alder, za naučno istraživanje istorije radničkog pokreta (1988).

Krvavi trag Velikog rata
Stotinu godina posle svršetka Prvog svetskog rata, širom sveta, pa i kod nas, opstaje mit o herojstvu sopstvenih armija. Civilne žrtve rata pominju se tek [...]