Hanes Lajdinger

Hanes Lajdinger, magistar i doktor nauka, rođen 1969. godine, opunomoćeni je predavač na Istorijskom institutu Univerziteta u Beču, pridruženi istraživač na Univerzitetu u Bernu i docent na univerzitetima u Salcburgu, Budimpešti i Nju Orleansu. Završio je studije arheologije i praistorije, a njegova disertacija bavi se začecima Kominterne. Autor je brojnih studija i publikacija o Velikom ratu i njegovim posledicama. Član je Komisije za spomenike austrijskog Saveznog ministarstva zemaljske odbrane i sporta. Dobitnik je velikog broja nagrada: Nagrada Belau Austrijske akademije nauka (2004), Nagrade grada Beča (2006), Godišnja nagrada Fondacije Teodor Kerner (2006), nagrade austrijskog Saveznog ministarstva za nauku i istraživački rad „Najbolja naučna knjiga 2013. godine” u kategoriji humanističkih, socijalnih i nauka o kulturnom razvoju.

Prljavi rat Habzburga
Kolektivno delo austrijskih istoričara novije generacije koji su se istakli kritičkim stavom prema ulozi Habzburške monarhije u pripremama za rat protiv Srbije i prema zločinima [...]