Група аутора

Наше патње и наше борбе
Збирка пропагандних активности усмерених ка дијаспори и српским емигрантима у Европи и Америци
78 дана апокалипсе
„Ова књига исписана је с намером да допринесе утемељењу јединствене националне свести о страдању Србије од НАТО агресије 1999. године. Јер, такав засек у свеукупној [...]
Језик око нас
„Све оно што популарна лингвистика треба да садржи, овде је садржано – занимљиви и утемељени прилози, примерено враћање језичкој баштини, функционалан приступ језичким питањима. Ови [...]
Војводина I-II фототипско издање из 1940.
Пред читалачком, научном, политичком и културном јавношћу се по други пут, после 70 година, појављује зборник „Војводина“ 1 и 2. То је, како констатује академик [...]
Срби у Хабзбуршкој монархији 1526-1918. 1-2
Прошлост српског народа без увида у историју династије Хабзбурговаца није могуће свеоубхватно и темељно разумети и објаснити. Пропашћу српске средњовековне државе у петнаестом веку Срби [...]
Liber amicorum (о делима Небојше Кузмановића)
Целокупна Кузмановићева интелектурална биографија и самосвесни друштвени активизам управо и настаје из јасне акциолошке представе о времену, његовим ћудима и менама, изазовима и могућностима. Настало [...]
Срби у Хабзбуршкој монархији од 1526. до 1918. – 2
Политички и друштвени живот пречанских Срба у последњим деценијама деветнаестог и почетком двадесетог века одвијао се у знаку оснивања и деловања културних, просветних, привредних, спортских [...]
Едиција СРБИЈА 1914-1918 ДРУГО КОЛО
Након што је едиција СРБИЈА 1914-1918 постигла велики успех, како у стручним тако и у широким круговима, ИК Прометеј и РТС издаваштво одлучили су да [...]
3 МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА СРБА ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА (Зборник радова)
У просторијама центра „Суза“ у Братислави је 11. септембра одржана 3. Мешународна конференција Срба подунавских земаља. На конференцији су учествовали представници српских организација из шест [...]
172. АВИЈАЦИЈСКИ ПУК
ДA СE НE ЗAБOРAВИ У мнoгим интeрвjуимa, кoje сaм мeдиjимa дao, a с oбзирoм нa мojу пилoтску прoфeсиjу, избjeгao сaм oдгoвoрe нa питaњa o искуствимa [...]
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: НОВИ САД
Најбоља монографија о НC Најпотпунија књига о Новом Саду ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: НОВИ САД Група аутора Највећи формат: 25 х 35 цм, најквалитетнија хартија, тврд [...]