Dušan Lončar

Dušan Lončar je rođen u Bačkom Brestovcu, kod Odžaka, u porodici kolonizovanoj iz Like odmah posle Drugog svetskog rata. Odrastao i osnovnu školu, završio u rodnom mestu. Gimnaziju pohađao u Somboru, a završio u Odžacima. Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu BU u Beogradu.

Objavio je tri knjige poezije:

Istinite pesme

            Budan san

            Nebeski ruj.

Objavio je dve knjige aforizama: SER-BIA 2014–1914 i SERB-BIA DRUGA-ČIJA.

Član je Društva književnika Vojvodine.

Sva od zemlje pesma
„… Kao obrazovanom i senzibilnom čoveku sa dve Itake, uz to sa moralnim integritetom, preostala je sudbina ždralova, tačnije usamljenog ždrala. Ždral ima dva zavičaja. [...]