Dimitrije Panfilov

Kristali uma i duše
Pohvala Dimitriju Panfilovu i njegovim Panfilijadama   U prirodi je stvari da umni i duhom obdareni ljudi najviše uživaju u manifestacijama duha koje, plene um [...]