Boris Kršev

Boris Kršev je rođen u Đurđevu 7. oktobra 1959. godine. Redovni je profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, kao i na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru – Crna Gora.

Do sada je objavio dve monografije u izdanju IK Prometej – Bankarstvo u Dunavskoj banovini 1998. i Finansijska politika Kraljevine Jugoslavije 2007. godine, kao i nekoliko udžbenika u izdanju matičnog fakulteta među kojima se ističu Istorija prava i pravnih institucija 2006, Istorija ekonomskih i pravnih odnosa 2008, Kroz istoriju države i prava srpskog naroda 2013.

Kratka istorija bezbednosti – drugo izdanje
Posle dve knjige o bankarstvu i finansijama, novosadski profesor Boris Kršev objavio je studiju posvećenu fenomenu bezbednosti pod nazivom Securitas res publica. U deset poglavlja ove [...]
Securitas res publica
Savremeno društvo je gotovo nemoguće zamisliti bez poznavanja njegovih bezbednosnih aspekata. Njih su sve istorijske epohe baštinile, a razlike koje su postojale odnosile su se [...]