Продавница

Умирање Југославије
У сусрету историјских и биографских података Синиша Корица нам на оргиналан начин приказује размену дарова између природом прелепе Србије и турбулентних друштвених процеса у сопственој [...]
Уплетена огледала белог гаврана
… Навирале су Антонију маштовите, а можда и телепатски наметнуте мисли о напредним и невидљивим бићима из свемира, која заптитинчки посећују ово место. Хипнотисано је [...]
Успомене проте Алимпије Поповића
Алимпије Поповић – свештеник у Успенској и Алмашкој цркви, први послератни градоначелник Новог Сада, народни посланик (Нови Сад, 8. децембар 1888 – Нови сад, 8. [...]
УТОПИЈА имиграција остати или не
Увод у претходно и ово издање Књига Utopia’s Suicide писана под псеудонимом Џон Паул (од имена оца Јована и очуха Павла) беше издата 2013, а [...]
УЧЕЊЕ О ФАМИЛИЈАРНО НЕСВЕСНОМ
Учење о фамилијарном несвесном Леополд Сонди (1893-1986), професор психопатологије и психотерапије, оснивач шикзал анализе на институту у Цириху, бавио се дубинском психологијом и тежио њеном [...]
ФИЛМ О ФИЛМУ
Конгенијални и трагични торзо Александра Петровића (1929-1994) тек је, после многобројних покушаја тумачења и атрибуције, овом нарочитом и наочитом књигом Боре Драшковића сагледан и афирмисан [...]
Филозофске мрвице
„Небојша Кузмановић овде расправља о различитим проблемима: о исповести, о опомени, о савести, о тајни, о вери, о празноверју, о слободи, о љубави, о смрти; [...]
ФИНСКА, ЗЕМЉА КАЛЕВАЛЕ, ЈЕЗЕРА И САУНА
Да ли неко пореклом из Србије може писати о Финској и Финцима? И да ли ико ко долази с друге географске ширине може разумети дух [...]
Фразеолошки речник српског језика
Српски јeзик богат је фразеологизмима (идиомима, фраземима). Иако је овај речник окренут првенствено савременом стандардном језику, своје место у њему нашао је и један број [...]
Фрајтаг у Сарајеву
Ова књига је заправо балканска гротеска у коју се уплиће интелектуалка из САД која у окупираном Сарајеву хоће да исценира комад „Чекајући Годоа“.
Француско просветитељство
У државама западне Европе у 18. веку све бројнији и утицајнији грађански сталеж постаје незадовољан владајућом политиком и положајем у друштву у целини. Тако настаје [...]