Srbija 1914-1918

Propast srpskih regruta
Profesor II beogradske gimnazije, Vladimir J. Radojević, istoričar, kao rezervni pešadijski kapetan I klase, prešao je sa regrutima put od Čačka do Krfa. Kao očevidac [...]
Raspeta Srbija
Cena:
1.150,00 дин. 920,00 дин.
Dodati u korpu
Milutin Krunić bio je srpski poručnik u Prvom svetskom ratu i slavista ćuvenog Berkli univerziteta u SAD. Sve u vezi sa Krunićem bilo je zagonetno [...]
Raspeće srpskog naroda u Sremu 1914.
Još – god. 1912. – za vreme balkanskog rata, oči sviju Jugoslovena u neoslobođenim krajevima uprte su bile u malenu Srbiju. Sa najvećom pažnjom pratili [...]
Rat u Istočnoj Evropi
Cena:
1.550,00 дин. 1.240,00 дин.
Dodati u korpu
O ovoj knjizi se ćutalo iz više razloga. Džon Rid bio je socijalista, revolucionar koji prerasta u komunistu i prema takvom autoru kraljevska srpska vlada [...]
Ratni ciljevi Srbije
Cena:
1.450,00 дин. 1.160,00 дин.
Dodati u korpu
U poslednje dve decenije vodile su se brojne oprečne rasprave o ulozi Srbije u stvaranju Jugoslavije 1918. godine, ali i o ulozi Srbije u „razbijanju [...]
Roda Roda, ratni izveštač iz Srbije
Knjiga donosi nova saznanja o stvaralačkom opusu Roda Rode (austrijskog pisca Aleksandra Rosenfelda poznatijeg po pseudonimu Roda Roda), koji je do sada predstavljen i analiziran [...]
Sa Srbijom u izgnanstvo
Cena:
1.350,00 дин. 1.080,00 дин.
Dodati u korpu
Avanture jednog Amerikanca sa vojskom koja ne može umreti
Sa Srbima na Solunskom frontu
Cena:
1.250,00 дин. 1.000,00 дин.
Dodati u korpu
Ovi memoari spadaju u najbolje knjige ove vrste o Solunskom frontu, ponajviše zbog sveobuhvatnosti slike fronta i njegovih učesnika. Za čitaoca su, najvredniji oni delovi [...]
Sa Srbima u Srbiji i Albaniji 1914-1916: Ratni dnevnik jednog hirurga
PREDGOVOR Ovo je svedočenje jednog holandskog lekara, tj. jednog naučnog uma i neutralnog građanina, o ponašanju austrijsko-nemačke vojske u Srbiji i o povlačenju Srba preko [...]
Sa srpskom vojskom
Cena:
1.550,00 дин. 1.240,00 дин.
Dodati u korpu
AUSTRO-SRPSKI RAT U istoriji Velikog rata koji je Evropu bacio u vatru i krv i koji se, prelazeći preko evropskog kontinenta, proširio do Azije, do [...]
Slika Nemačke i Nemaca u Srbiji 1914-1918
Odnosi između Srba i Nemaca koji postoje u dužem vremenskom periodu od izuzetnog su značaja za oba naroda. Prvi svetski rat predstavlja prelomni momenat u [...]
Solunski front – Zejtinlik
Cena:
1.500,00 дин. 1.200,00 дин.
Dodati u korpu
Od 1915. je stvoren stabilan front, koji se prostirao od albanske obale do reke Strume, u kom su se međunarodne savezničke snage borile sa Centralnim [...]