Roman

Opportune times
The date of cataclysm (December 21, 2012) for Zoran Bingulac is not a flimsy assumption, nor a prophetic algebra of Maya, but a chance, an [...]
Vitoperena vremena
„Datum kataklizme (21. 12. 2012) za Zorana Bingulca nije mahnita pretpostavka , niti proročka algebra Maja, nego šansa, neprikosnovena mogućnost i plodonosna podozrivost. U pitanju [...]
Gromada
Roman „Gromada“ Ranka Pavlovića je istinsko čitalačko osveženje, ono koje se upija naizgled lako, a ne napušta vas dugo, jer svaki osmeh prelazi u gorčinu, [...]
E-6 Roman za uvek mlade
„Dve ključne imenice Elijasa Kanetija: moć i strah, nadnose se na horizonte romana Zorana Bingulca kao zlokobni metronom savremenosti. Pisan za uvek mlade, ovaj naočiti [...]
Ilinčići
„Ilinčići“ su peti roman Tihomira Nestorovića o hercegovačkim familijama koje su se pred kraj osamanaestog vijeka doseljavale u blagorodnu ravnicu iz krševitog zavičaja. Čedomir Čedo [...]
Magleni dani
U potpunosti se naslanjajući na ovu realističku školu, značajno je nastavljajući u naše vreme (pred kraj XX veka), ovu školu u najboljem vidu produžava i [...]
Toda
Zorica Šošić Maksimović uspeva da otrgne od zaborava i da nas podseti na običaje i tradiciju koja je ugrožena pred naletom novog doba: provodadžisanje kao [...]
HEROJI NA POGREŠNOJ STRANI
Do bola iskreno napisan roman. Osuđuje laž, podvalu, nepoštenje i svekoliko nasilje. Optužuje grabežljive vaslodržce, one pojedince, koji svojim bogatstvom drže narod za taoce. Žestok [...]