Popularna lingvistika

Srpski dijalekti
Cena:
1.150,00 дин. 920,00 дин.
Dodaj u korpu
Referentno delo Srpski dijalekti Miloša Okuke, dijalektologa i standardologa (prvenstveno istoričara standardnog jezika) popunjava određenu prazninu nastalu političkim promenama i nasilnim pomeranjem stanovništva potkraj dvadesetog [...]
Osnovni navatl (astečko)-srpski rečnik
Navatl je jedan od preko 60 živih autohtonih jezika Meksika i govori ga oko milion i po ljudi, pripadnika etničke grupe Nava. Njime su se [...]
Lična imena u srpskom narodu
Knjiga Milica Grković u rangu je najbolje naše multidisciplinarne filologije gde se nalaze neprevaziđena kapitalna dela kakva su Ivićev Srpski narod i njegov jezik ili [...]
Kultura govora
Knjiga Milana Šipke Kultura govora pisana je precizno, jasno i pregledno. U njoj se o pitanjima kulture govora srpskog jezika, pa i o jeziku uopšte, [...]
Ispeci pa reci
Cena:
1.150,00 дин. 920,00 дин.
Dodaj u korpu
U ovoj knjizi autor ukazuje na brojne primere pogrešne upotrebe reči izraza u svakodnevnom govoru i pisanoj praksi, posebno onih koji remete jasnoću iskaza i [...]
Prezimena su čuvari našeg jezika
Mnogi njudi ne znaju šta znači njihovo prezime. Prezimena stičemo rođenjem i prihvatamo ih kao što prihvatamo boju očiju, boju kose, stas, glas. Svaka reč, [...]
Strani izrazi i izreke
U kulturama sa dugim trajanjem i neprekidnom tradicijom zbirke sentencija bile su veoma popularne i rado čitane. Tako je bilo naročito u zemljama u kojima [...]
Zanimljiva gramatika
Cena:
1.150,00 дин. 920,00 дин.
Dodaj u korpu
Ova knjiga je zbirka neobičnih priča o jeziku, njegovoj gramatičkoj strukturi i pravopisu. Za razliku od tradicionalnih gramatika i priručnika, ovde čialac nije puki primalac [...]
Priče o rečima
U lingvističkoj, pa i pedagoškoj literaturi retke su knjige ove vrste. Od srodnih publikacija kod nas i u svetu ona se razlikuje po tome što [...]
Govori srpski da te ceo svet razume
Eseji Raleta Damjanovića sabrani u ovoj knjizi, daju nam uvid u nekoliko aspekata naše jezičke slike sveta. Pisani u smutnim vremenima od 1987. do 1991. [...]
Srpski gramatički rečnik
Cena:
2.500,00 дин. 2.000,00 дин.
Dodaj u korpu
Ovo je prvi rečnik u kome se uz odostražni spisak preko sto hiljada odrednica daju akcenti i gramatičke etikete. Ovo omogućava proučavanje korespondencije završetka reči [...]
Zašto se kaže? – 7. izdanje
Cena:
1.150,00 дин. 920,00 дин.
Dodaj u korpu
Popularna lingvistika „Autor je u ovoj knjizi objasnio poreklo i značenje više od stotinu ustaljnjenih izraza, ili „krilatica“, kako ih je još Homer nazvao, jer [...]
Jezička geografija
Cena:
1.150,00 дин. 920,00 дин.
Dodaj u korpu
U ovom popularnoringvističkom tekstu pokazuje se razvnovrsnost jezika sveta na osnovu razlika u odnosu na srpski. U svakom od poglavlja obrađuje se oblast gde jezici [...]
Popularna lingvistika u školi
RASPRODATO!!! „Priručnik za nastavnike maternjeg jezika, sa didaktičkim napomenama, objašnjenjima i uputstvima kako da zanimljive sadržaje pojedinih knjiga u okviru Biblioteke „Popularna lingvistika“ iskoriste u [...]
Kako se kaže
Cena:
1.150,00 дин. 920,00 дин.
Dodaj u korpu
Među savremenim srpskim lingvistima, Milorad Telebak spada u onu „najkorisniju grupu“ – grupu praktičara. On decenijama sluša komunikaciju među ljudima, prati medije, registruje jezička spoticanja [...]
Ime moje i tvoje
Cena:
1.150,00 дин. 920,00 дин.
Dodaj u korpu
Reč izdavača: Dvojica omiljenih popularizatora jezičke kulture još jednom su pokazala marljivost i erudiciju i pozvala nas da saznamo više o imenima koja čuvaju naše [...]