Poezija

A vitlaju plameni mačevi
Misaonost, sokratizam, filozofija, psihologija, duboka lirika (ponekad, protkana epskim motivima), ljubav prema muškarcu, ljubav prema čovječanstvu, ljubav prema roditelju, težnja ka spoznaji, težnja ka slobodi, [...]
AVANGRAUND
Cena:
550,00 дин. 440,00 дин.
Dodati u korpu
Bela faza
„Pjesnikinja Lara Dorin, ponirući u čudesne linije još čudesnijeg slikara Cvetka Lainovića, izazov je našla u bijeloj boji, u njenoj nevinosti i „neispisanosti“, u njenoj [...]
Venerino zaveštanje
Cena:
450,00 дин. 360,00 дин.
Dodati u korpu
Suizdavač: IK „KIŠA“ „Ja, dole potpisan kao Venera, star 55 godina, rođen 25. aprila 1947…“ Feliks Fajar, zvani Venera, prepričava svoj život na stranicama triju [...]
Gde je moja kuća
Zbirka poezija u kojoj nam se autorka predstavlja refleksivnim pesmama. „Knjiga ima šest ciklusa, od kojih svaki počinje pričom kroz simboliku, slikanje prirode, kroz likove [...]
Gde su nestali vitezovi
Lirski zapisi Mile Đukić naslovljeni upitnom rečenicom Gde su nestali vitezovi predstavljaju svojevrsno lirsko-refleksivno kretanje kroz nacionalno i lično iskustvo u intezivnom međusobnom ukrštanju, uslovljavanju [...]
DO MODRIH DUBINA
Cena:
650,00 дин. 520,00 дин.
Dodati u korpu
Knjiga pesama i CD pod nazivom „Do modrih dubina” kolekcija je poezije i stihova za pevanje, nastalih u periodu od 2000. do 2013. godine. Knjiga [...]
ŽUBORIM TE TIHO
Cena:
550,00 дин. 440,00 дин.
Dodati u korpu