Moj Novi Sad

The Banovina
Zanimljivo je pomenuti da je Brasovan najpre 1930. neuspešno učestvovao na jugoslovenskom konkursu za projekt novog banovinskog upravnog središta u Novom Sadu, gde su nagrađeni [...]
Beleške iz inata
Cena:
250,00 дин. 200,00 дин.
Dodati u korpu
Glas s prozora
Cena:
450,00 дин. 360,00 дин.
Dodati u korpu
DUNAVSKI MOSTOVI Od izvora do ušća
od izvora do ušća     PREDGOVOR Motivisan nastojanjem da ukažem na graditeljsku upornost Novosađana, njihovu nesavladivu ljudsku potrebu da premoste prepreku i život učine [...]
Električni rat u Novom Sadu
Električni rat u Novom Sadu je novinski naslov iz 1934. i 1935. godine. On se odnosi na borbu sa upravom Novosadske električne centrale oko cene [...]