Књижевност

Вертикале са дна пакла
При раду на текстовима за књигу „Вертикале са дна пакла“ коришћени су, најчешће у фрагментима, критички осврти, новински, радијски и часописни текстови, Давида Кецмана Даке [...]
ПУТЕШЕСТВИЈЕ КРОЗ ВЕКОВЕ
… Уопштено речено, оргиналност ових списа провејава на многим местима у интервалима озбиљности, зачуђености, али и скептичности, разиграности и љубопитљивости ауторке пред различитим релацијама света [...]
ЗБИРКА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ АНОНИМНЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ова драгоцена збирка садржи двадесет и једно дело, жанровски различите текстове, који до сада нису објављивани. У питању су приповетке, новеле, хумореске, сатире, мемоари, басне, [...]