99 наслова

МИРИС ТАМЈАНА: Азањци у ратовима од 1912. до 1918. године
Књига о страдању Азањаца у ратовима од 1912. до 1918. године. Матичар Жарко Талијан сачувао је од заборава хероје из Азање.   Књига о страдању [...]
(С)ПОМЕНИК СЛОВЕНА
„Историјски извори који су пред нама, које је вредно прикупио и зналачки приредио Стеван Бугарски, у највећој мери сведоче о Великом рату управо из ове [...]
ТОПЛИЧКИ ЗБЕГ
Коментар историчара   Роман Топлички збег је прича о обичним људима, oустанку у Топлици подигнутом 1917. године против тадашњих светских војних сила – Аустроугарске, Немачке [...]
СВАКИ ПАС ИМА СВОЈ ДАН
Из романа: „Данас је последњи дан ове године. Вечерас у граду биће забаве, ватромет, сваки могући облик декаденције. Лепо. Не знам тачно шта већина тих [...]
ЗЕРБ – Опсада Београда
Тема овог дела смештена у доба аустријско-турских ратова крајем 18. века где је улога Срба из Шајкашког батаљона у ослобођењу Београда од Турака представљена на [...]
Звао сам се Јуда
О роману Јудино је име постало синоним за издајника, али да ли је и он тако видео себе? У овом оштроумном, оригиналном и контроверзном роману [...]
ГУБИО – књига доушника
Књига Губио- књига доушника, коју доносимо у преводуЗденке Валент-Белићинспирисана је трагикомичним феноменом издајништва који је био распрострањен у Европи. Радња је смештена у Базелу, Цириху, [...]
ОД ИСТОГ ПИСЦА
ПРЕДГОВОР Пре тридесет пет година, добио сам дописницу, једно, већ одавно заборављено и ишчезло средство за дописивање: танки, жути картон на коме је већ била [...]
Љубав – 2. издање
ПРEДГOВOР   Oвa књигa o љубaви je нaстaлa крoз jeдaн дугoтрajaн прoцeс. Бaвим сe вeћ вишe oд двaдeсeт гoдинa рaзjaшњeњeм фeнoмeнa љубaви. Пoкушao сaм дa [...]
БРАК ЈЕ МРТАВ – ЖИВЕО БРАК!
УВOД Aутoр мe je зaмoлиo дa читaoцимa прeдстaвим oву књигу. Зa мeнe je тo угoдaн зaдaтaк jeр je oвa књигa прaвa рaдoст. Нe сaмo збoг [...]
УБИЦЕ У ИМЕ ДРЖАВЕ
Чињенице о „режимским“ убицама   Обавештавамо Вас да смо објавили књигу Убице у име државе Марка Лопушине, истакнутог новинара и публицисте који се деценијама бави [...]
ТРАГ ЧОВЕКА
УВОДНА РЕЧ АУТОРА   Драги читаоче, ево неколико речи и од мене, са намером да ћеш резумети и прихватити овај мој песнички опус. Никада раније [...]