99 наслова

БРАК ЈЕ МРТАВ – ЖИВЕО БРАК!
УВOД Aутoр мe je зaмoлиo дa читaoцимa прeдстaвим oву књигу. Зa мeнe je тo угoдaн зaдaтaк jeр je oвa књигa прaвa рaдoст. Нe сaмo збoг [...]
УБИЦЕ У ИМЕ ДРЖАВЕ
Чињенице о „режимским“ убицама   Обавештавамо Вас да смо објавили књигу Убице у име државе Марка Лопушине, истакнутог новинара и публицисте који се деценијама бави [...]
ТРАГ ЧОВЕКА
УВОДНА РЕЧ АУТОРА   Драги читаоче, ево неколико речи и од мене, са намером да ћеш резумети и прихватити овај мој песнички опус. Никада раније [...]
БРДО ИЗНАД ОБЛАКА
… Књигa пунa снaгe и увjeрљивoст jeднoг трaгичнoг дoкумeнтa… прeд нaмa сe рeђa циjeлa гaлeриja пoртрeтa исцjeлитeљa, врaчeвa, гуруa, aлтeрнaтивaцa свaкe врсти, уз лиjeчникe, бoлницe [...]
ВИТАЛНИ 100+ ГОДИНА
Kњига о храни и здрављу Витални 100  година Научите да будете активни и задовољни, без обзира на године. Младост није само једно раздобље живота. То [...]
КЊИГА О ИСИДОРУ
„Књига о Исидору – илити тачније, избор узорних местаа од многих писаца онога времена што највише вреди знати о Исидору Бајићу“ нашег ауторског двојца је [...]
СРБИ У КОМОРАНУ
У Коморану Срби живе више од шест векова. Њихово насељавање под притиском Турака одвијало се у три таласа. У првом, насељеници доспевају после пада Српске [...]
Хамерштајн или непоколебљивост
Хамерштајн или непоколебљивост Ханс Магнус Енценсбергер   Курт фон Хамерштајн Екорд, генерал који се отворено супротставио Хитлеру из невероватне близине, јесте централна фигура овог несвакидашњег [...]
ЗАШТО? Пропаганда и лажи о ратовима на Балкану
Пропаганда и лажи о ратовима на Балкану 4.новембар 2011.  Извод: Правда – Аутор Уле Бјерке, књига: Зашто? Интервју са аутором књиге Зашто? Књигом „Зашто – пропаганда [...]
172. АВИЈАЦИЈСКИ ПУК
ДA СE НE ЗAБOРAВИ У мнoгим интeрвjуимa, кoje сaм мeдиjимa дao, a с oбзирoм нa мojу пилoтску прoфeсиjу, избjeгao сaм oдгoвoрe нa питaњa o искуствимa [...]
СТАНДАРДНОЈЕЗИЧКА ПРЕИСПИТИВАЊА 3
ПРЕДГОВОР Овом књигом настављамо евалуацију (критичко преиспитивање) савремене правописне норме српског језичког стандарда. Будући да ни у другом издању Правописа Матице српске (2010) није посвећена [...]
ЦРНИ КОЊАНИК
Тмуран зимски дан у Швајцарској 1995. године. георг Хубер, бивши начелник безбедности, присуствује сахрани банкара Готфрида фон Адлера. Том приликом, Георг Хубер сазнаје од локалног [...]
Кратка историја Новог Сада
ПРЕДГОВОР Пријатно изненађујуће за мене, Кратка историја Новог Сада доживела је треће издање. С обзиром на интересовање читалаца и позитивне оцене тзв. стручне јавности, показало [...]
Крстови Новог Сада и Петроварадина
Књига господина Душана Салатића о крстовима Новог Сада значајан је допринос потпунијем сагледавању историографије нашег града. Из ње сазнајемо кад, где и зашто су на [...]
МИ О ВУКУ ЦАРИНИК НА ВРАТА
Искуства са туристичких путовања која ће вам користити и која ће вас забавити и разгалити.
OБОЉЕЊА ВЕНА
Овај приручник обрашује проблематику обољења венских крвних судова. На једноставан начин описана је патолошка анатомија венског система, као и динамика развоја венских болести. Нарочито је [...]