99 naslova

20 godina 20 najboljih priča
… „Neverovatna, po mnogo čemu šekspirovska lakoća prerušavanja junaka antologijskih priča Aleksandra Gatalice pronalazi u mreži rituala i sudbinskih određenja, beleg velike, neprikosnovene usamljenosti. I [...]
Tajna marginalnog
„Tajna marginalnog“ je nova knjiga Mirjane Popović-Radović, koja je već svojim prethodnim ostvarenjima Poetika svakodnevnog, Književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog, Srpskim viteškim kodeksom, privukla pažnju [...]
Srpski ratovi
„Barili, a to se zna, radi na jednoj akrobatskoj žici, smeštenoj veoma visoko, a ispod njega je bezdan detinjarija i svetkovanja. Ipak, on se održava [...]
Srbija u ratu 1914-1916
Knjigu koju gospoćica Šturceneger danas pruža čitaocima francuskog jezika, nije potrebno posebno najavljivati. Ona sadrži stvarno viđeno i doživljeno pa se može reći da svaka [...]
Anima Laze Kostića – 2. izdanje
Ivan Nastović, doktor psiholoških nauka i psihoterapeut, specijalista za kliničku i dubinsku psihologiju, kao i za analizu snova, završio je jednogodišnju specijalizaciju na Neuropsihijatrijskoj klinici [...]
Škola za gitar
„Zahvaljujući akademiku, muzikologu i dirigentu Dimitriju Stefanoviću, koji je postavljen za direktora Muzikološkog instituta SANU 1979. godine, i čijim je dolaskom na to mesto muzička [...]
Princ Čarls i Srbi
Prema tvrdnjama istoričara, imperijalistički ciljevi Velike Britanije uvek su bili u sukobu sa interesima Srbije. Zbog toga su se Srbi čestom osećali izdatima od strane [...]
UTOPIJA imigracija ostati ili ne
Uvod u prethodno i ovo izdanje Knjiga Utopia’s Suicide pisana pod pseudonimom Džon Paul (od imena oca Jovana i očuha Pavla) beše izdata 2013, a [...]
Društvo odbačenih junaka
„Društvo odbačenih junaka“ je knjiga o likovima koji, iz raznih razloga, nisu našli mesto u prozi, najčešće romanu. Ponekad, oni su za to sami krivi [...]
Prodana demokratija : put u ropstvo ćirilica
Kroz takozvane demokratske strukture, inteligentne psihopate dospevaju do vodećih političkih i privrednih funkcija. Što su na višoj pozicji, to su opasniji. Za njih su milijarde [...]
Jezička geografija
U ovom popularnoringvističkom tekstu pokazuje se razvnovrsnost jezika sveta na osnovu razlika u odnosu na srpski. U svakom od poglavlja obrađuje se oblast gde jezici [...]
NATPIS
Pavlovićeve definicije predstavljene kao kodni poetski sistem, izazivaju čitaoce da se upute u avanturu preispitivanja ličnih promišljanja eshatoloških tema kao što su greh, kraj, sudbina, [...]