Moja korpa (0)
  • Nema proizvoda u korpi.

Edukacija

Podstanari u svojoj kući

Kuća je praslovenska reč, i danas obična kod Srba, dok je kod većine drugih slovenskih naroda latinizam – dom. Poznata je „nelogičnost“: Srbi imaju domaćicu u kući, a Hrvati kućanicu u domu. ( Ne može se jedan jezik podeliti nitako lako, ni tačno)

Mnoge naše kuće imaju strani podrum (grč. hypo – ispod + dromos – put, cesta); ti podrumi su, često, pravi hipodromi za miševe! Neke imaju i potkrovlje koje se često naziva i mansardom (franc. mansarde). Većina ih ima balkone (ital. balcone) i lođe (ital. loggia).

Izgled kuće umnogome zavisi od fasade (franc. fasade), naročito s lica kuće. Upravo tako, fasada je u srodstvu sa italijanskom rečju faca (faccia), koja znači: lice, izgled. Fasade se rade malterom (nem. Mortel), koji se pravi od cementa (lat. caementum) i kreča (tur. kireč).

Velika raskošna zgrada – dvor naziva se drevnom rečju, od koje su – prevojem – nastale dveri – vrata, koje se čuvaju još samo u crkvenoj terminologiji.

U dvorištoima koja su potisnula avlije (tur. avli od grč. aula) nažalost, često se nalaze septičke jame (grč. sepsis), odakle je i sepsa.

U davnoj prošlosti naše kuće su imale okna, koja su ličila na oči ( u ruskom jeziku je i danas okno), a danas imaju velike prozore – od nestaloga glagola zreti, koji je značio: gledati. Na prozorima su domaće zavese koje vise, ili francuske store (store). Drevnu slovensku reč izba ( koju imaju i Rusi) davno je potisnula mađarska soba (szoba). Na podu ili grčkom patosu imamo nemačke tepihe (teppich) ili turske ćilime (kilim). Začudo, kod nas se nije „primio“ grčki sag. Ponegde se nađe i veštački tepih – linoleum (lat. linum – lan + oleum ulje).

Mi u francuskoj niši (niche) imamo, takođe, francuski lavabo ( od lat. lavare – prati), koji je u srodstvu sa strašnom vulkanskom lavom!

U našim sobama su francuske vitrine (vitrine od vitrum – staklo) sa mađarskim fiokama (fiok) ili nemačkim ladicama (Lade), zatim francuski ormari (armoir).

Iz knjige „Šta se krije iza etimologije“

Uputstvo za slanje rukopisa

Kako bi proces slanja i odabira rukopisa bio što brži i jednostavniji, molimo vas da se pridržavate dole navedenih pravila:

  • Predlog rukopisa šalje se isključivo putem mejla, na adresu dijana.t@prometej.co.rs
  • Predlog rukopisa treba da sadrži kratku biografiju autora sa kontakt podacima, sinopsis dela, obim i sadržaj, kao i objašnjenje zbog čega bi delo trebalo da se nađe u produkciji IK Prometej.
    Prilikom slanja predloga rukopisa, nije potrebno da nam šaljete celokupno delo.
  • U roku od 90 dana od prispeća predloga, bićete obavešteni o daljoj odluci naših urednika, te ukoliko za tim bude bilo potrebe, biće zatraženo da pošaljete celokupno delo na čitanje. U suprotnom, mejlom će Vam biti upućen negativan odgovor.
  • O konačnoj odluci nakon faze čitanja celokupnog rukopisa obaveštavamo Vas u roku od 90 dana, takođe mejlom.

Prijava na bilten

Budite obavešteni o novostima i akcijama u IK Prometej.