Moja korpa (0)
  • Nema proizvoda u korpi.

Edukacija

Peta Kolona

Kao i trojanski konj (ili danajski dar), Pirova pobeda, preći Rubikon i sl., i izraz petkolona nastao je u vihorima rata. Zahvaljujući činjenici da taj rat nije bio tako davno kao trojanski, ili oni što su ih vodili kralj Pir, Cezar i druge vojskovođe staroga sveta, imamo i više podataka o izrazu koji je tada stvoren. Reč je o Španskom građanskom ratu (1936-1939) između pristalica demokratski izabrane republikanske vlade i pobunjenih fašističkih generala s Franciskom Frankom na čelu.

Bio je to dug i krvav građanski rat, u kome su, boreći se na strani Republike, sudelovali i mnogi naši ljudi, kao dobrovoljci u internacionalnim brigadama. Uz izdašnu materijalnu i vojnu pomoć tadašnjih fašističkih sila, Musolinijeve Italije i Hitlerovog Nemačkog Rajha, pobunjenici su osvojili dobar deo zemlje i ustremili se na glavni grad Madrid, koji je pružao najžilaviji otpor. Trupama koje su opkoljavale špansku prestonicu komandovao je jedan od najistaknutijih fašističkih generala Emilio Mola (1887-1937). U jeku najžešće bitke on je preko radija braniocima Madrida uputio sledeću poruku: „Četiri naše kolone marširaju na vaš grad, a y odgovarajućem trenutku peta kolona iza vaših vlastitih položaja krenuće u napad.“ General je, naravno, mislio na kontrarevolucionarne snage koje su delovale u opkoljenom Madridu i koje su bile spremne da na njegov znak iznutra slome otpor branilaca. Tako je prvi put u istoriji upotrebljen izraz peta kolona. Kasnije je on postao uobičajena oznaka „za organizacije, grupe i pojedince koji propagandom, špijunažom, sabotažom i diverzijama unutar svoje zemlje rade za neprijatelja“. Malo je poznato da je još za vreme Španskog građanskograta, upravo dok je nastajao sam izraz o kome je ovde reč, napisana i drama Petkolona (engl. The Fifth Column). Njen autor je niko drugi do poznati američki pisac Ernest Hemingvej, tada ratni reporter u Španiji. U toku Drugog svetskog rata (1939-1945), koji je, u izvesnom smislu, bio nastavak građanskog rata u Španiji, „petom kolonom“ nazivani su saradnici okupatora i oni koji su, delujući iznutra, podrivali odbranu napadnutih zemalja (Norveške, Belgije, Francuske, Jugoslavije i drugih).

U savremenom jeziku izraz peta kolona ima još šire značenje. Njime se, naime, označavaju saradnici i plaćenici spoljnih (neprijateljskih) sila koji rade protiv svoje zemlje – ne samo u vojno-političkom nego i u ekonomskom i svakom drugom smislu.

Uputstvo za slanje rukopisa

Kako bi proces slanja i odabira rukopisa bio što brži i jednostavniji, molimo vas da se pridržavate dole navedenih pravila:

  • Predlog rukopisa šalje se isključivo putem mejla, na adresu dijana.t@prometej.co.rs
  • Predlog rukopisa treba da sadrži kratku biografiju autora sa kontakt podacima, sinopsis dela, obim i sadržaj, kao i objašnjenje zbog čega bi delo trebalo da se nađe u produkciji IK Prometej.
    
Prilikom slanja predloga rukopisa, nije potrebno da nam šaljete celokupno delo.
  • U roku od 90 dana od prispeća predloga, bićete obavešteni o daljoj odluci naših urednika, te ukoliko za tim bude bilo potrebe, biće zatraženo da pošaljete celokupno delo na čitanje. U suprotnom, mejlom će Vam biti upućen negativan odgovor.
  • O konačnoj odluci nakon faze čitanja celokupnog rukopisa obaveštavamo Vas u roku od 90 dana, takođe mejlom.

Prijava na bilten

Budite obavešteni o novostima i akcijama u IK Prometej.